Quyết định số 415/QĐ-TCTK ngày 27/5/2009 của Thứ trưởng, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2010

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf bai8-so3-2009 112 KB 586