Tác động của tín dụng đối với xuất khẩu: Trường hợp Việt Nam xuất khẩu sang các nước ASEAN

Nghiên cứu này sử dụng bảng đầu vào-đầu ra (I-O) năm 2012 và 2016, bài viết nhằm đánh giá tác động lan tỏa của hoạt động xuất khẩu của Việt Nam nói chung và xuất khẩu tới các nước ASEAN nói riêng đến giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của nền kinh tế.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai1.So4.2023 558 KB 519