Tổng quan nghiên cứu đề xuất hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế biển tại Việt Nam

Biển và đại dương cung cấp nguồn tài nguyên phong phú và là con đường giao thương lớn giữa các quốc gia trên thế giới. Vì vậy, kinh tế biển có vai trò vô cùng quan trọng về kinh tế, chính trị – xã hội, an ninh quốc phòng và hợp tác quốc tế đối với tất cả các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có biển. Việt Nam là quốc gia có vùng biển rộng, bờ biển dài, nhận thức rõ vị trí và vai trò của biển các cơ quan Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật như: Luật, Nghị quyết, Chiến lược về phát triển kinh tế biển. Bài viết này đưa nội dung tổng quan nghiên cứu đề xuất hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế biển tại Việt Nam.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 04.6.2023 840 KB 147