Khu vực kinh tế bất hợp pháp, kinh tế ngầm ở Việt Nam: Đề xuất phương pháp đo lường phù hợp chuẩn mực tài khoản quốc gia

Ở bất kỳ nền kinh tế nào, sự tồn tại của khu vực kinh tế bất hợp pháp, kinh tế ngầm và kinh tế hợp pháp đều là kết quả của quá trình vận động và phát triển kinh tế – xã hội. Trong khi kinh tế hợp pháp giống như “cỗ xe đẩy” để thúc đẩy nền kinh tế, từ đó cải thiện đời sống của người lao động, thì kinh tế bất hợp pháp và kinh tế ngầm giống như “cỗ xe ngược”, không chỉ tác động tiêu cực tới kinh tế hợp pháp mà còn ảnh hưởng tới việc làm và thu nhập của người lao động. Để quản lý được khu vực kinh tế bất hợp pháp và kinh tế ngầm, cần thiết phải đo lường được quy môcủa khu vực này, từ đó những chính sách điều hành, quản lý mới sát thực và hiệu quả. Nếu không tiến hành đo lường khu vực này, có thể nền kinh tế hợp pháp và các nguồn lực của nhà nước sẽ bị ảnh hưởng như xói mòn cơ sở thuế; méo mó cạnh tranh; ảnh hưởng tới nguồn lực để tổ chức điều hành quản lý nhà nước, tăng trưởng kinh tế và lao động việc làm hợp pháp…

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 02.6.2023 564 KB 560