Tăng trưởng kinh tế (GRDP) tỉnh Bắc Ninh năm 2023: Thực trạng và giải pháp

Kết quả tăng trưởng kinh tế trong năm 2023 có tác động rất lớn đến năm tiếp theo và mục tiêu tăng trưởng của cả giai đoạn 2021- 2025. Năm 2023, theo nhiều chuyên gia kinh tế, những gì sẽ xảy ra với kinh tế thế giới được nói gọn bởi từ “biến động” và dự báo tăng trưởng có thể thấp nhất trong hơn thập kỷ qua. Theo số liệu Tổng cục Thống kê tính toán tổng hợp và Thông báo, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (GRDP) năm 2023 – theo giá so sánh 2010 ước đạt 126.483 tỷ đồng, bằng 90.72% cùng kỳ năm trước (giảm 9,28% so với cùng kỳ). Quy mô GRDP- theo giá hiện hành ước đạt 220.223 tỷ đồng (tương đương 8.957 triệu USD); GRDP bình quân đầu người ước đạt 145,1 triệu đồng/người (tương đương 5.903 USD/người). Năng suất lao động theo giá hiện hành ước tính đạt 281,4 triệu đồng /lao động (tương đương 11.443 USD/lao động). Bối cảnh này sẽ tác động đến mục tiêu, giải pháp trong vực dậy, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 -2025 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX đã đề ra.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 07.6.2023 502 KB 236