Ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính và xây dựng quy trình tính chỉ số phát triển con người (HDI) ở Việt Nam” để tính chỉ số phát triển con người (HDI) ở cấp toàn quốc, cấp tỉnh, thành phố ở Việt Nam

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 10.2009 214 KB 384