10 nghề lương cao, thời gian linh hoạt

Với sự hỗ trợ của website chuyên so sánh về lương Payscale.com, tạp chíForbes mới đây đã thống kê được 10 nghề có thu nhập cao có thời gian làm việc linh hoạt.

Yếu tố linh hoạt về thời gian được Payscale đánh giá dựa trên các tiêu chí: sự linh hoạt về lịch làm việc và tỷ lệ thời gian người lao động có thể làm việc từ xa mà không cần đến công sở. Mức lương được so sánh với mức lương của những công việc đòi hỏi phải có trình độ đại học và từ 5 – 8 năm kinh nghiệm.

1. Quản trị dự án công nghệ thông tin cấp cao

Mức lương trung bình cho người tốt nghiệp đại học với 5-8 năm kinh nghiệm: 99.700 USD
Đây là một trong những nghề có thời gian linh hoạt nhất bởi nó cho phép tỷ lệ lớn người làm có thể liên lạc từ xa.
Tỷ lệ % người lao động có thể làm việc từ xa: 26%

2. Chuyên viên thống kê

Mức lương trung bình cho người tốt nghiệp đại học với 5-8 năm kinh nghiệm: 94.600 USD
Đây là một trong những nghề có thời gian linh hoạt nhất bởi tỷ lệ cao người làm cho biết họ có thời gian làm việc linh hoạt.
Tỷ lệ % người lao động có lịch làm việc linh hoạt: 93%

3. Luật sư

Mức lương trung bình cho người tốt nghiệp đại học với 5-8 năm kinh nghiệm: 92.400 USD
Đây là một trong những nghề có thời gian linh hoạt nhất bởi tỷ lệ cao người làm cho biết họ có thời gian làm việc linh hoạt.
Tỷ lệ % người lao động có lịch làm việc linh hoạt: 91%

4. Chuyên viên tư vấn quản trị

Mức lương trung bình cho người tốt nghiệp đại học với 5-8 năm kinh nghiệm: 89,500 USD
Đây là một trong những nghề có thời gian linh hoạt nhất bởi nó cho phép tỷ lệ lớn người làm có thể liên lạc từ xa.
Tỷ lệ % người lao động có thể làm việc từ xa: 16%

5. Chuyên viên hạch toán thuế

Mức lương trung bình cho người tốt nghiệp đại học với 5-8 năm kinh nghiệm: 89.300 USD
Đây là một trong những nghề có thời gian linh hoạt nhất bởi nó cho phép tỷ lệ lớn người làm có thể liên lạc từ xa.
Tỷ lệ % người lao động có thể làm việc từ xa: 14%

6. Kỹ sư an ninh mạng, hệ thống thông tin

Mức lương trung bình cho người tốt nghiệp đại học với 5-8 năm kinh nghiệm: 87.000 USD
Đây là một trong những nghề có thời gian linh hoạt nhất bởi nó cho phép tỷ lệ lớn người làm có thể liên lạc từ xa.
Tỷ lệ % người lao động có thể làm việc từ xa: 23 %

7. Giám đốc bán hàng kỹ thuật

Mức lương trung bình cho người tốt nghiệp đại học với 5-8 năm kinh nghiệm: 85.200 USD
Đây là một trong những nghề có thời gian linh hoạt nhất bởi nó cho phép tỷ lệ lớn người làm có thể liên lạc từ xa.
Tỷ lệ % người lao động có thể làm việc từ xa: 20%

8. Trợ lý nghiên cứu lâm sàng

Mức lương trung bình cho người tốt nghiệp đại học với 5-8 năm kinh nghiệm: 81.400 USD
Đây là một trong những nghề có thời gian linh hoạt nhất bởi nó cho phép tỷ lệ lớn người làm có thể liên lạc từ xa và tỷ lệ cao người làm cho biết họ có thời gian làm việc linh hoạt.
Tỷ lệ % người lao động có thể làm việc từ xa: 17%
Tỷ lệ % người lao động có lịch làm việc linh hoạt: 85%

9. Giám đốc quản lý bán hàng khu vực

Mức lương trung bình cho người tốt nghiệp đại học với 5-8 năm kinh nghiệm: 80.300 USD
Đây là một trong những nghề có thời gian linh hoạt nhất bởi nó cho phép tỷ lệ lớn người làm có thể liên lạc từ xa.
Tỷ lệ % người lao động có thể làm việc từ xa: 17%

10. Kỹ sư hàng không

Mức lương trung bình cho người tốt nghiệp đại học với 5-8 năm kinh nghiệm: 79.600 USD
Đây là một trong những nghề có thời gian linh hoạt nhất bởi tỷ lệ cao người làm cho biết họ có thời gian làm việc linh hoạt.
Tỷ lệ % người lao động có lịch làm việc linh hoạt: 84%

PĐQ(st)

Nguồn: http://dantri.com.vn