Ba nhà thống kê gặp nhau

Họ học cùng một lớp, cùng là cử nhân thống kê về công tác trong ngành thống kê được 10 năm.

Hôm nay gặp lại, sau một hồi hỏi thăm sức khỏe, tình hình gia đình và công việc của nhau, không ai bảo ai chủ đề về nghề thống kê, hoạt động thống kê lại được bàn tán sôi nổi nhất. “Ăn thống kê, ngủ thống kê” đúng là một quy luật trong ngành. Sau 10 năm họ cùng thống nhất với nhau về kết quả chung nhất của mỗi người được thể hiện bằng bốn tiêu thức thống kê (biến) là: Cũng được, trăn trở, mong muốn và đồng thuận vươn lên.

Mỗi người đưa ra những bằng chứng của riêng mình về biện luận, mức độ của bốn tiêu thức thống kê này.

– Chỉ, công tác tại Chi cục Thống kê huyện tâm sự: “Ai đó vẫn còn dùng thống kê như cột đèn cho người say rượu dựa, chí ít cũng phải dùng nó để treo bảng đèn chiếu sáng”. Vì thế, chúng ta phải cùng nhau sản xuất ra thông tin thống kê chất lượng, hướng dẫn ý nghĩa của chỉ tiêu thống kê để người sử dụng thông tin thống kê không lạm dụng, sử dụng hiệu quả hơn nữa …

– Tiêu, công tác tại cơ quan Cục Thống kê, chia sẻ: “Công chức thống kê tại cơ quan Tổng cục Thống kê phải như giáo sư, ở cơ quan Cục Thống kê phải như thầy giáo và ở Chi cục là học sinh”. Theo vị trí việc làm, phân cấp hành chính chúng ta cùng nhau “học sinh phải tiếp thu đầy đủ, sáng tạo làm bài tập đúng”; “Thầy giáo phải chuyên nghiệp, hướng dẫn được học sinh”; “giáo sư phải gương mẫu và giỏi thống kê”- Thầy ra thầy, trò ra trò…

– Thống, công tác tại Tổng cục Thống kê, quả quyết: “Thống kê như là cái bánh nhân thịt, người ăn chỉ thấy ngon khi và chỉ khi họ biết ai làm ra nó và biết rõ các thành phần trong nó”. Vì vậy, người làm thống kê phải chuyên nghiệp, kỹ năng thành thục, chất lượng, trung thực, khách quan… còn phương pháp thống kê, quy trình sản xuất thông tin thống kê phải được công khai, minh bạch…

Cả ba nắm chặt tay nhau, hẹn 5 năm nữa gặp lại./.

Vũ Liêm