CHUYÊN MỤC

Thống kê thư giãn

Ngồi tâm sự với người yêu, Thống thủ thỉ vào sát tai cô: - Đêm nào anh cũng mơ, mỗi tháng mình được 20 triệu đồng tiền thu nhập…

Ba con bò

Một lần đến hộ ông A điều tra về chăn nuôi, Điều tra viên hỏi ông chủ: - Tại thời điểm 1/4 nhà mình có mấy con bò? Bò đực hay cái?…