Ba con bò

Một lần đến hộ ông A điều tra về chăn nuôi, Điều tra viên hỏi ông chủ: – Tại thời điểm 1/4 nhà mình có mấy con bò? Bò đực hay cái?

Ông chủ trả lời: – Có 1 con bò cái.

Điều tra viên hỏi tiếp: – Đến 1/4 sang năm số bò nhà ông có thay đổi không? Tăng lên hay giảm đi?

Ông chủ trả lời: – Nếu thuận lợi, có 2 con, con bò cái này và con bê?

Điều tra viên đang tập trung ghi thông tin vào phiếu, thì cô con gái của ông chủ tiếp lời:

– Phải là 3 con chứ, hôm qua bố chả nói: Anh của con uống rượu nhiều, nói không nghe, như “bò” ấy! sang tháng không cưới cô hàng xóm làm vợ nữa, mà cho lấy con bò trong chuồng!

Điều tra viên và ông chủ: !!!

Vũ Liêm