Gà đẻ ra nửa quả trứng?

Thống vừa được đi học lớp bồi dưỡng “Thống kê viên” từ Hà Nội về gặp lại Kế cùng Chi cục.

Kế hỏi: – Học xong lớp đấy chắc cậu phải hiểu sâu sắc về số bình quân chứ?

Thống: – Tất nhiên, đặc biệt hiểu rõ ý nghĩa của số bình quân, công thức tính, khi nào thì sử dụng Bình quân cộng, khi nào thì sử dụng Bình quân nhân…

Kế: – Hay rồi, tớ nhờ cậu trả lời giúp câu hỏi của người yêu tớ: Nhà cô ấy có hai con gà mái, sau một tuần chúng đẻ được 7 quả trứng hỏi mỗi con đẻ được mấy quả?

Thống: – Mỗi con đẻ được 3,5 quả trứng còn gì nữa. Đấy là số bình quân giản đơn.

Kế: – Nói thế thì có loại gà đẻ “nửa quả trứng” một lần à?

Thống: – À, à, à… phải là bình quân một con gà đẻ được 3,5 quả trứng – phải thêm từ “bình quân” vào mới đúng. Nếu không muốn tính bình quân, cậu bảo cô ấy không đi làm, ở nhà theo dõi gà đẻ, con nào đẻ thì đánh dấu lại, sau một tuần thì biết mỗi con

gà đẻ được bao nhiêu trứng (Ví dụ: Con mơ đẻ được bốn quả, con đen đẻ được ba quả; hoặc con mơ đẻ một quả, con đen đẻ được sáu quả,…).

Kế: – Thế à !!!

Vũ Liêm