Viết tắt GRDP?

Trong buổi nghe nói chuyện thời sự về tình hình kinh tế – xã hội, diễn giả đang say sưa khẳng định và chứng minh “GRDP năm qua của tỉnh nhà đã tăng cao, đạt 8,5%…”. Chờ diễn giả nói hết câu, một người trong hội trường đứng dậy hỏi: “GRDP là viết tắt của chỉ tiêu nào- thưa diễn giả?”.

Không phải suy nghĩ, diễn giả cao giọng: Đó là viết tắc của Gạo, Rau, Dầu và Phân… đây là những sản phẩm rất cần cho đời sống và sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân chúng ta. Chưa dứt lời, cả hội trường đứng dậy vỗ tay một hồi.

Thấy “ngứa nghề”, Thống – công tác tại Chi cục Thống kê đứng dậy xin nói: Phải hiểu từ viết tắt đấy như thế này, nó còn được gọi là Tổng sản phẩm trong tỉnh ta. Nó là chỉ tiêu thống kê tổng hợp phản ánh giá trị mới của hàng hóa và dịch vụ được tạo ra trong một năm qua của tỉnh nhà. Nó cũng phản ánh khá đầy đủ về thu nhập của chúng ta trong năm qua đấy, thưa các quý vị.

Cả hội trường một lần nữa đứng dậy, nhiều người nói đan xen nhau: Hiểu rồi, hiểu rồi – Đời sống của chúng ta đã và đang khá lên rồi -… Cả hội trường đồng thanh hoan hô thống kê – hoan hô thống kê./.

Vũ Liêm