Bản đồ lộ trình UNECE cập nhật hướng dẫn các quốc gia về sự phức tạp của việc đo lường và giám sát tiến độ đối với SDGs

Ấn bản thứ hai của Bản đồ lộ trình của UNECE về số liệu thống kê cho các mục tiêu phát triển bền vững, được phát hành ngày 02/02/2022, cung cấp hướng dẫn toàn diện cho các quốc gia để giúp họ củng cố hệ thống sản xuất và phổ biến dữ liệu về các mục tiêu phát triển bền vững.

Năm 2015, thế giới bắt tay vào hành trình tới tương lai, để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Đó không phải là một cuộc hành trình dễ dàng, đối với những người cần tiến bộ nhất cũng như những người đang giải quyết vấn đề.

Khi 17 mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 được thông qua, một hệ thống chỉ tiêu chi tiết đã được đưa ra với sự trợ giúp của các nhà thống kê để đảm bảo rằng các nhà hoạch định chính sách, xã hội dân sự và công chúng trên thế giới có thể biết tiến độ đang được thực hiện ở đâu và buộc các chính phủ phải chịu trách nhiệm khi tiến độ bị đình trệ.

Tuy nhiên, với không ít hơn 231 chỉ tiêu, các hệ thống thống kê quốc gia đã phải cắt bỏ công việc của họ ngay từ ngày đầu tiên để tìm ra cách xác định chính xác từng chỉ tiêu này, thu thập dữ liệu cần thiết và phổ biến chúng cho những người cần chúng để ra quyết định.

Trong 5 năm kể từ khi Chương trình nghị sự 2030 được thông qua, nhiều tiến bộ đã đạt được trong số những người đang cố gắng giải quyết các thách thức thống kê. Nhưng rất nhiều trong số đó vẫn còn và những cái mới tiếp tục xuất hiện, đòi hỏi những cách tiếp cận và giải pháp mới. Ấn phẩm mới, được phát triển bởi Nhóm chỉ đạo của Hội nghị các nhà thống kê châu Âu về Thống kê cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững, được xây dựng dựa trên và mở rộng ấn bản đầu tiên của Bản đồ lộ trình, đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo chất lượng và cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bản đồ lộ trình bao gồm nhiều lĩnh vực cần thiết để thiết lập và duy trì một hệ thống thống kê hiệu quả có khả năng đáp ứng nhu cầu dữ liệu của các SDG.

Các thông điệp và khuyến nghị chính từ ấn bản mới này là:

1. Cam kết toàn cầu để biến đổi thế giới của chúng ta đòi hỏi một cam kết toàn cầu về báo cáo và chia sẻ dữ liệu

Việc hoàn thành các mục tiêu đòi hỏi những nỗ lực chưa từng có không chỉ về việc đạt được các mục tiêu phát triển mà còn về mặt cung cấp dữ liệu để giám sát chúng.

2. Sử dụng danh sách chỉ tiêu toàn cầu làm điểm khởi đầu cho các đánh giá toàn cầu và phân tích chuyên sâu có liên quan đến quốc gia

Các chính sách quốc gia và nhu cầu thông tin khác nhau, do đó, việc theo dõi tiến độ quốc gia có thể yêu cầu các chỉ số cụ thể của từng quốc gia.

3. Tạo quan hệ đối tác mới để có thêm dữ liệu được tùy chỉnh và bản địa hóa

Nguồn lực bị kéo dài và các nhà sản xuất thống kê bị quá tải. Cách duy nhất để đảm bảo dữ liệu được thu thập và tách biệt đối với các nhóm khó tiếp cận hoặc nhóm thiểu số là xây dựng quan hệ đối tác và khai thác các nguồn lực đổi mới để lấp đầy khoảng trống dữ liệu.

4. Để hiểu dữ liệu, bạn cần hiểu cách chúng được thu thập và biên soạn

Việc sử dụng dữ liệu chính xác phụ thuộc vào việc các Cơ quan Thống kê Quốc gia (NSO) cung cấp siêu dữ liệu – ‘giấy thông hành’ mô tả nguồn, phương pháp tính toán, tổ chức chịu trách nhiệm tính toán và các giới hạn.

5. Các chỉ số SDG vượt xa số liệu thống kê nhà nước thông thường

Dữ liệu và số liệu thống kê về SDGs được tạo ra cả trong và ngoài hệ thống thống kê quốc gia. Để đạt được chất lượng đồng đều cao là một nỗ lực không ngừng.

6. Các khuôn khổ lập pháp nên cấp cho các NSO quyền truy cập vào các nguồn dữ liệu mới

Dữ liệu lớn, dữ liệu không gian địa lý và các nguồn dữ liệu hành chính có thể cho phép các NSO cung cấp dữ liệu chi tiết hơn và kịp thời hơn, nhưng quyền truy cập vào chúng và cách chúng được sử dụng để tạo ra các chỉ số SDG phải được quy định rõ ràng.

7. Các NSO có vai trò là trung tâm thông tin chính

Số liệu thống kê nhà nước là nền tảng của hệ thống thông tin quốc gia và NSO là cơ quan điều phối trung tâm của số liệu thống kê nhà nước.

8. Phát triển năng lực phải là một quá trình liên tục

Tăng cường hệ thống thống kê sẽ cải thiện sự phát triển của một quốc gia bằng cách cho phép ra quyết định tốt hơn với các chính sách dựa trên bằng chứng. Tất cả các tổ chức thống kê của các quốc gia, không chỉ các tổ chức ở các nước đang phát triển, cần phải liên tục hiện đại hóa để bắt kịp với sự thay đổi công nghệ, sự xuất hiện của các nguồn mới và nhu cầu thông tin thay đổi.

9. Bài học kinh nghiệm từ sự bùng phát COVID-19: nhu cầu hiện đại hóa và các giải pháp sáng tạo

Những thách thức gay gắt mà hệ thống thống kê quốc gia phải đối mặt để tiếp tục hoạt động kinh doanh cốt lõi của chúng và đáp ứng các nhu cầu dữ liệu mới do đại dịch gây ra có nghĩa là nó đã trở thành một bộ phận thúc đẩy đổi mới. Đại dịch đã nhấn mạnh rằng các hoạt động phát triển năng lực thống kê phải luôn được xem như một con đường cho tương lai, không chỉ trong các tình huống khủng hoảng.

10. Hợp tác và đối tác là chìa khóa nếu chúng ta “không bỏ lại ai phía sau”

Quan hệ đối tác chiến lược là quan trọng để đảm bảo rằng các quốc gia có thông tin chất lượng cao tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với tất cả các yêu cầu pháp lý và đạo đức, vì lợi ích của tất cả mọi người.

Bản đồ lộ trình đi kèm với một loạt các nghiên cứu điển hình cung cấp thông tin chi tiết về cách các quốc gia đã đối phó với một số thách thức xung quanh việc sản xuất và phổ biến dữ liệu SDG. Ví dụ: các nghiên cứu điển hình từ Armenia, Iceland và Kyrgyzstan, trình bày chi tiết cách các quốc gia này thiết lập nền tảng báo cáo quốc gia (NRP), phù hợp với các khuyến nghị của ấn bản đầu tiên của Bản đồ lộ trình, mô tả những thách thức mà họ gặp phải và những lợi ích thu được từ việc tạo ra các nền tảng. UNECE tiếp tục hỗ trợ các quốc gia thiết lập các NRP và cho đến nay hơn 40 quốc gia thành viên đã đưa ra các nền tảng này.

ĐN (dịch)

Nguồn: https://unece.org/media/Statistics/press/364815