Bảy câu hỏi về công nghệ và đổi mới cho các Mục tiêu Phát triển bền vững

Năm 2015, Liên hợp quốc đã đưa ra các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đến năm 2030. Khác với chương trình nghị sự phát triển trước đây, Chương trình nghị sự 2030 đặt một vai trò quan trọng cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (STI) để đẩy nhanh việc thực hiện các SDGs. Cộng đồng toàn cầu kỳ vọng rất lớn, với sự hỗ trợ và trao quyền của STI, chúng ta sẽ có một thế giới bình đẳng, hòa nhập và bền vững như đã nêu trong 17 mục tiêu SDG vào năm 2030.

Bà Xiaolan Fu, Giáo sư Công nghệ và Phát triển Quốc tế, Đại học Oxford

Các vấn đề ở đâu? Chúng ta đã thực sự làm đủ để ưu tiên các SDGs và nhấn mạnh vai trò của STI trong việc đạt được những mục tiêu này chưa? Với nhiều cuộc khủng hoảng mà cộng đồng toàn cầu phải đối mặt và tình trạng bất bình đẳng ngày càng trầm trọng, làm thế nào chúng ta có thể tiếp thêm sinh lực cho các quy trình STI cho SDGs và tăng cường đóng góp của STI trong 7 năm tới?

Cộng đồng toàn cầu, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức công nên tự hỏi mình bảy câu hỏi sau:

  1. Chúng ta đã xây dựng ý chí chính trị đủ mạnh để nâng cao năng lực STI và những đóng góp của chúng cho SDGs ở các quốc gia và cộng đồng của bạn chưa?
  2. Chúng ta đã thực sự ưu tiên đủ cho STI theo định hướng SDG trong quyết định đầu tư của mình chưa? Trước nhiều lựa chọn và áp lực, liệu chúng ta đã đủ quyết tâm hỗ trợ STI theo định hướng SDG chưa?
  3. Chúng ta đã đưa ra đủ chính sách khuyến khích và hỗ trợ tài chính để thu hút và hỗ trợ những người trẻ tuổi của chúng ta, đặc biệt là những người ở các nước đang phát triển, và hợp tác với họ chưa?
  4. Chúng ta đã đưa ra đủ các quy định và ưu đãi chính sách để khuyến khích hoặc thậm chí yêu cầu khu vực tư nhân và xã hội dân sự tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh vĩ đại theo nhiều cách sâu sắc khác nhau chưa? Chúng ta đã đưa ra yêu cầu quyết đoán đối với các công ty đa quốc gia cung cấp đào tạo và mua sắm chuỗi cung ứng địa phương để tăng cường chuyển giao công nghệ nhằm xây dựng năng lực địa phương chưa?
  5. Đối với các nước giàu, bạn đã nỗ lực và hỗ trợ hết sức có thể để đầu tư và hợp tác với các nước đang phát triển trong quá trình phát triển theo định hướng SDG của họ chưa?
  6. Chúng ta đã đủ mạnh dạn tháo gỡ những trở ngại trong chuyển giao công nghệ chưa? Chúng ta đã làm đủ để di chuyển các rào cản trong chuyển giao công nghệ 1) từ phòng thí nghiệm và thế giới thực, và 2) quốc tế từ Bắc bán cầu sang Nam bán cầu hoặc giữa Nam bán cầu chưa?
  7. Chúng ta đã nỗ lực đủ để phát triển các thể chế cần thiết để cung cấp năng lượng cho STI cho SDGs, ví dụ, sự phát triển của các trường đại học, liên kết giữa các trường đại học, nền tảng hợp tác quốc tế, môi trường thuận lợi hỗ trợ đổi mới và hợp tác?

Thu Huyền (lược dịch)

Nguồn: https://unctad.org/news/seven-questions-ask-technology-and-innovation-sustainable-development-goals/