Bộ dữ liệu để cải tiến kỹ thuật thông qua chương trình mới tại Đại học Imperial London

Nghiên cứu dữ liệu để có thể làm cho cơ sở hạ tầng an toàn hơn, Viện Alan Turing-Chương trình kỹ thuật lấy dữ liệu của Lloyd’s Register Foundation sẽ tập trung nghiên cứu cơ bản và các vấn đề thực tế, từ việc cải thiện an toàn máy bay đến việc ổn định cho các cây cầu. Chương trình mới tại Đại học Imperial London sẽ do Chủ tịch Thống kê Khoa Toán học, Mark Girolami dẫn đầu.

Giáo sư Girolami hợp tác với giáo sư Lord Robert Mair tại Đại học Cambridge về một dự án sử dụng dữ liệu từ các cảm biến đặt trên các cây cầu và cầu cạn, bắt đầu từ cầu London. Dự án sẽ phát triển các phương pháp thống kê để xác định xu hướng và thay đổi tính toàn vẹn của cấu trúc.

Giáo sư Girolami đang phát triển ba thách thức mà chương trình mới sẽ giải quyết. Việc đầu tiên xem xét đảm bảo cơ sở hạ tầng, từ vận tải và cung cấp nước đến các tòa nhà, duy trì bền vững và ổn định. Các mối quan tâm thứ hai liên quan đến các hệ thống phức tạp cho các mục đích an toàn và thứ ba là xem xét làm thế nào dữ liệu có thể được khai thác trong quá trình thiết kế kỹ thuật.

Các nhà nghiên cứu của Imperial sẽ được bổ nhiệm vào Viện Turing, đặt trụ sở tại Thư viện Anh và chương trình liên quan đến sự hợp tác với các ngành công nghiệp, chính phủ và các cơ quan nghiên cứu khác để tạo ra ảnh hưởng thực tế đối với các thách thức về kỹ thuật. Chương trình cũng nhằm mục đích thiết lập một chương trình đào tạo để đảm bảo thế hệ tiếp theo được đào tạo về các kỹ thuật thống kê, cho phép họ tận dụng tối đa sự phong phú của dữ liệu.

Theo giáo sư Girolami: “Đó là một vinh dự lớn và là một cơ hội to lớn để thiết lập một kỷ luật mới dựa trên sự hợp tác giữa toán học, thống kê, máy tính và kỹ thuật. Tầm nhìn chính là về kỹ thuật để tăng cường sự an toàn của con người và của cải”.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn: http://www.statisticsviews.com/details/news/10477948/Data-set-to-improve-engineering-through-new-programme-at-Imperial-College-London.html