Các kênh đào tạo Thống kê

Bạn đang cần tìm các tài liệu để dạy và học thống kê? Bạn cần tra cứu các thuật ngữ thống kê? Bạn muốn tìm các thư mục hướng dẫn về các phần mềm phục vụ công tác thống kê? Bạn muốn học tiếng Anh thống kê thông qua các bài hát vui về thống kê?…

Cầu về thống kê và phân tích dữ liệu được dự báo tăng lên đến 4,4 tr việc làm trên toàn thế giới trong những năm tới. Để giúp học viên hiểu thêm về thống kê cơ bản đồng thời hướng học viên theo con đường thống kê chính thống, rất nhiều tổ chức trên thế giới hiện đã và đang xây dựng nhiều chương trình giáo dục thống kê cấp tiểu và trung học, hầu hết đều miễn phí.

Dựa trên tinh thần đó, Viện khoa học thống kê không ngừng xây dựng các kênh đào tạo uy tín, chất lượng nhằm phục vụ công chức, viên chức toàn ngành Thống kê; đồng thời đây cũng là nguồn tham khảo giúp sinh viên thống kê chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho nghề nghiệp tương lai. Bảng 1 thể hiện các chương trình đào tạo thống kê của các tổ chức thống kê uy tín trên thế giới. Bảng 2 giới thiệu địa chỉ các trang điện tử dậy thống kê; Bảng 3 giới thiệu một số video về dạy thống kê.

Bảng 1: Các chương trình đào tạo thống kê trên thế giới

Úc Cung cấp bởi Cơ quan Thống kê Úc (ABS) http://www.abs.gov.au/censusatschool
Canada Cung cấp bởi Tổ chức Xã hội thống kê Canada- Statistical Society of Canada http://www.censusatschool.ca
Quốc tế Cung cấp bởi Tổ chức Xã hội thống kê hoàng gia UK (United Kingdom) http://www.censusatschool.org.uk/internationalprojects
Ireland Cung cấp bởi Tổ chức Xã hội thống kê hoàng gia – Royal Statistical Society http://www.censusatschool.ie/resources(Trangchính)

http://www.cso.ie/en/studentscorner

(Trang của Cơ quan thống kê trung ương Ireland)

Nhật Bản Cung cấp bởi Tổ chức Xã hội thống kê Nhật Bản http://census.ism.ac.jp/cas/
New Zealand Cung cấp bởi Khoa Thống kê, trường Đại học Auckland http://www.censusatschool.org.nz/
NamPhi Cung cấp bởi Cơ quan thống kê Nam Phi- Statistics South Africa http://www.statssa.gov.za/censusatschool/
United Kingdom Cung cấp bởi Tổ chức Xã hội thống kê hoàng gia http://www.censusatschool.org.uk/
Cung cấp bởi hiệp hội thống kê Hoa Kỳ-American Statistical Association http://www.amstat.org/censusatschool/index.cfm

Bảng 2: Các trang giảng dạy về thống kê

Úc Cung cấp bởi Cơ quan Thống kê Úc (ABS) http://www.abs.gov.au/websitedbs/cashome.nsf/

Home/Entry Page.es

Quốc tế Cung cấp bởi Dự án kỹ năng thống kê quốc tế – International Statistical Literacy Project http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/
Quốc tế Cung cấp bởi Hiệp hội giáo dục thống kê quốc tế – International Association for Statistical Education http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/
Quốc tế Cung cấp bởi Gapminder http://www.gapminder.org/
United Kingdom Cung cấp bởi Trung tâm xã hội thống kê hoàng gia, mảng Giáo dục Thống kê http://www.censusatschool.org.uk/resources
United Kingdom Giảng dạy thống kê không phải là kẻ giết người Cung cấp bởi Trung tâm xã hội thống kê hoàng gia, mảng Giáo dục Thống kê http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=6312385&s_cid=tesmagazinehome
Cung cấp bởi dự án-SET http://www.project-set.com/
Cung cấp bởi Hiệp hội thống kê Hoa Kỳ- the American Statistical Association http://www.amstat.org/education/index.cfm
Khôi phục dữ liệu Cung cấp bởi Cơ quan Thống kê lao động Mĩ- U.S. Bureau of Labor Statistics http://www.bls.gov/audience/students.htm#tools
Các trang web hỗ trợ giảng viên
Cung cấp bởi Hiệp hội thống kê Hoa Kỳ – American Statistical Association
http://www.amstat.org/education/

usefulsitesforteachers.cfm

Thống kê trong học đường
Cung cấp bởi Cơ quan Tổng điểu tra Mĩ- U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/schools/
Danh mục các thuật ngữ thống kê
Cung cấp bởi Viện giáo dục thống kê – Institute for Statistics Education
http://www.statistics.com/resources/glossary/
Các ký hiệu thống kê Cung cấp bởi Viện giáo dục thống kê – Institute for Statistics Education http://www.statistics.com/statistical-symbols/
Thư mục phần mềm thống kê
Cung cấp bởi Viện giáo dục thống kê – Institute for Statistics Education
http://www.statistics.com/software-directory/
Thuật ngữ về Phân tích dữ liệu Cung cấp bởi Viện giáo dục thống kê – Institute for Statistics Education http://www.statistics.com/landing-page/data-analytics/
Các nguồn tài liệu giảng dạy Cung cấp bởi Minitab http://minitab.com/academic/teaching-resources/
Các ứng dụng lớp học Cung cấp bởi Minitab http://minitab.com/academic/teaching-resources/

classroom-applications/

Sử dụng thống kê để ….mặc đẹp! Cung cấp bởi SAS http://blogs.sas.com/content/sastraining/2013/01/04/

using-statistics-to-help-you-get-dressed/

Chúng ta cần..hay không cần một người hùng khác? Cung cấp bởi SAS http://blogs.sas.com/content/jmp/2013/03/06/

we-dont-need-another-hero-or-do-we/

Kênh đào tạo thống kê K-12 Cung cấp bởi Hiệp hội thống kê Hoa Kỳ-American Statistical Association http://www.amstat.org/education/pdfs/

EducationResources.pdf

Kênh dành cho cán bộ đào tạo thống kê Cung cấp bởi Hiệp hội thống kê Hoa Kỳ-  American Statistical Association http://www.amstat.org/education/pdfs/

ASA_flyer_educators.pdf

Kênh dành cho sinh viên Cung cấp bởi Hiệp hội thống kê Hoa Kỳ-American Statistical Association http://www.amstat.org/education/pdfs/

ASA_flyer_students.pdf

Web Giáo dục Thống kê (STEW), Kế hoạch  bài giảng thống kê Cung cấp bởi Hiệp hội thống kê Hoa Kỳ-American Statistical Association http://www.amstat.org/education/stew/
Tạp chí Giáo dục thống kê Cung cấp bởi Hiệp hội thống kê Hoa Kỳ-American Statistical Association http://www.amstat.org/publications/jse/
Tài liệu về công tác đánh giá và hướng dẫn trong báo cáo đào tạo thống kê Cung cấp bởi Hiệp hội thống kê Hoa Kỳ-  American Statistical Association http://www.amstat.org/education/gaise/
Tây Ban Nha Các bài hát về ngành thống kê Cung cấp bởi Giáo sư Michael Greenacre
Khoa Kinh tế học và Kinh doanh, trường Đại học Pompeu Fabra. Barcelona, Tây Ban Nha
http://www.youtube.com/StatisticalSongs
Tập đoàn vì sự phát triển của  Hệ đào tạo thống kê  dưới bậc đại học -(CAUSE) Cung cấp bởi CAUSE https://www.causeweb.org/
Thư viện Toán điện tử: Các nguồn và công cụ hướng dẫn về Thống kê. Cung cấp bởi Diễn đàn Toán học Drexel – The Math Forum @ Drexel http://mathforum.org/library/topics/statistics/
United Kingdom Bản tin thống kê về nguồn năng lượng thế giớiBP Cung cấp bởi BP p.l.c. www.bp.com/statisticalreview
Quan hệ phân phối Univariate- Univariate Distribution Relationships Cung cấp bởi Lawrence Leemis http://www.math.wm.edu/~leemis/chart/

UDR/UDR.html

United Kingdom Bức tranh toàn cảnh: Crunching số
Cung cấp bởi Chào mừng đến với thế giới sự thật-  Wellcome Trust
http://www.wellcome.ac.uk/Education-resources/

Educationand-learning/Big-Picture/All-issues/

Number-Crunching/index.htm

United Kingdom Thống kê sau bậc đại học có dành cho tôi? Cung cấp bởi Hội các nhà thống kê trẻ thuộc Tổ chức xã hội thống kê hoàng gia http://www.youtube.com/watch?v=HW5lzDfoN68&list=PLi_ RNsPXDTLwDBIlNz1yOYYRoTLF_US2

Bảng 3: Các video về thống kê

Mexico Chuổi các video về thống kê Cung cấp bởi Trung tâm nghiên cứu toán học -Mathematics Research Center http://www.estadistica2013cimat.mx/eng/videos
Video về Thống kê trong học đường Cung cấp bởi Trung tâm tổng điều tra Mĩ-  U.S. Census Bureau http://www.census.gov/schools/videos/

hoặc các bạn có thể xem tại đị chỉ sau:

http://www.youtube.com/watch?v=yxXsPc0bphQ

http://www.youtube.com/watch?v=HKA0htesJOA

Giáo dục thống kê K-12 Cung cấp bởi tổ chức Dữ liệu tìm kiếm lơ lửng trong không trung – Google Data Hangout on Air https://www.youtube.com/watchfeature=player_

embedded&v=bfcdbwyqDjg/

Web Giáo dục thống kê K-12, các chủ đề giáo dục K-12 Cung cấp bởi Hiệp hội thống kê Hoa Kỳ. – American Statistical Association http://www.amstat.org/education/webinars/

Đoàn Tâm

Nguồn tham khảo: http://www.worldofstatistics.org/