Các sự kiện bên lề Kỳ họp lần thứ 54 của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc tổ chức theo hình thức trực tuyến

Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc (UNSD) thông báo sẽ tổ chức các sự kiện bên lề Kỳ họp lần thứ 54[1] của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc theo hình thức trực tuyến. Thông tin phổ biến về các hoạt động sự kiện bên lề và video ghi hình nội dung các sự kiện đã tổ chức được đăng tải trên trang điện tử của UNSD. Sự kiện đầu tiên về Nguyên tắc cơ bản của Thống kê chính thức được tổ chức vào ngày 14 tháng 12 là một thành công lớn. Một số sự kiện đã được thực hiện trong tháng 1 và kế hoạch tổ chức sự kiện trong tháng 2 cũng như các sự kiện bên lề trực tiếp vào thứ Sáu ngày 24 tháng 2 và Thứ Hai ngày 27 tháng 2 năm 2023 đã được đăng tải tại https://unstats.un.org/UNSDWebsite/statcom/side-events/54. Đại biểu cần đăng ký tham dự với Ban tổ chức để nhận được đường dẫn tham dự.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ chia sẻ công khai TẤT CẢ các tài liệu (bản tiếng Anh nâng cao chưa chỉnh sửa, các phiên bản chưa được chỉnh sửa sẽ dần dần được thay thế bằng các văn bản đã được biên tập và dịch đầy đủ) cho phiên họp lần thứ 54 hiện đã được đăng trên trang web tại https://unstats.un.org/UNSDWebsite/statcom/documents/54. Các báo cáo này minh họa cho công việc chung về nhiều chủ đề với tư cách là một hệ thống thống kê toàn cầu và cung cấp bằng chứng cho sự cống hiến chung đối với đổi mới và hiện đại hóa dữ liệu cũng như đạt được tiến bộ hướng tới SDGs và hơn thế nữa.

Các bạn yêu mến thống kê có thể tìm kiếm được nhiều tài liệu, kiến thức hay tại các sự kiện trên.

[1] Ký họp lần thứ 54 sẽ diễn ra từ ngày 28/2/2023-3/3/2023 tại NewYork. Mỹ