Chương trình tập huấn ước lượng nghèo trên khu vực nhỏ

Sáng ngày 15/8/2022 Tổng cục Thống kê phối hợp với Ngân hàng Thế giới (Worl Bank) tổ chức lớp tập huấn ước lượng nghèo trên khu vực nhỏ trong 2 ngày 15-16/8. Tham dự lớp tập huấn có đại diện các đơn vị thuộc  Bộ, ngành bao gồm: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có Viện Khoa học và Lao động Xã hội; Văn phòng giảm nghèo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Viện Chiến lược phát triển; Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có Viện Kinh tế Việt Nam, Trung tâm Phân tích và Dự báo. Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp, nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Viện nghiên cứu Phát triển Mekong, cùng một số đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê.

Mục tiêu của chương trình tập huấn sẽ cung cấp các kiến thức về ước lượng khu vực nhỏ và thực hành ước lượng tỷ lệ nghèo cho cấp huyện của Việt Nam thông qua số liệu Khảo sát mức sống dân cư 2020 và Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019. Nội dung cụ thể của chương trình tập huấn sẽ tiến hành tổng quan các phương pháp ước lượng khu vực nhỏ, đồng thời thực hành việc mô hình hóa và trực quan hóa các dữ liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp. Một số phương pháp mô hình hóa như phương pháp Elbers, Lanjouw, Henderson cũng sẽ được giới thiệu trong chương trình tập huấn.

Một số hình ảnh

Minh Ánh