Chuyến công tác đầu tiên của Tân Tổng cục trưởng

Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 7 năm 2020, Tân Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) dẫn đầu đoàn công tác của Tổng cục làm việc tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Thành viên đoàn công tác gồm thủ trưởng các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Viện Khoa học Thống kê, Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế, Chánh Văn phòng Tổng cục, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Mục đích chuyến công tác, nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của cục Thống kê cấp tỉnh, đặc biệt là sắp xếp lại tổ chức cấp phòng (ở cơ quan Cục Thống kê) và Chi cục Thống kê cấp huyện theo Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời nắm bắt các vấn đề lớn đưa vào Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài Lãnh đạo Cục Thống kê, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu lãnh đạo các phòng, Chi cục Thống kê huyện tham gia dự buổi làm việc với đoàn công tác của Tổng cục. Các ý kiến phát biểu của lãnh đạo cấp phòng và Chi cục Thống kê cấp huyện rất chi tiết, cụ thể ở từng địa phương. Vấn đề vướng mắc nhất hiện nay ở các huyện là Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện chưa đáp ứng được yêu cầu thông tin của lãnh đạo cấp huyện (chỉ tiêu, nguồn số liệu… vừa thiếu, vừa thừa). Sắp xếp tổ chức Chi cục Thống kê cấp huyện theo mô hình liên Chi cục, ngoài việc khó khăn trong việc bố trí nhân lực, còn vướng mắc trong việc duy trì hệ thống thông tin cấp huyện đối với những huyện áp dụng mô hình liên Chi cục. Độ dài của dãy số liệu thống kê phục vụ việc phân tích, đánh giá tình hình Kinh tế – Xã hội cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia theo ngành, lĩnh vực cần phải được giải quyết sớm. Chẳng hạn, chỉ tiêu GDP (GRDP) theo Hệ thống ngành kinh tế 2018 (VSIC 2018) phải được chuyển đổi từ các số liệu theo Hệ thống ngành kinh tế 2007 (VSIC 2007) và Hệ thống ngành kinh tế 1993 (VSIC 1993) và ngược lại theo dãy số liệu từ năm 1975 đến nay.

Nhân chuyến đi công tác này, Tân Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã chào xã giao ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác của TCTK đã nắm bắt và giải quyết được nhiều nội dung từ cấp cơ sở của Ngành. Các vấn đề nổi cộm lớn nói trên sẽ được Tổng cục ưu tiên giải quyết trong thời gian tới.

Một số hình ảnh đoàn công tác:

   Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK làm việc với Cục Thống kê tỉnh Nghệ An

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK làm việc với Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK làm việc với Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK làm việc với Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa

Đoàn công tác của TCTK chào xã giao Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Đoàn Dũng