Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Viện Khoa học Thống kê

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Viện Khoa học Thống kê thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 tại Quyết định số 39/QĐ-VTKE ngày 22/11/2023 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf QD cong bo cong khai du toan NSNN 2023 723 KB 175