Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra Kinh tế năm 2017

Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2018, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức họp báo công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra Kinh tế năm 2017. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi Họp báo. Tham dự có lãnh đạo TCTK; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện các cơ quan Bộ, ngành; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra Kinh tế năm 2017:

Về đơn vị kinh tế hành chính, sự nghiệp: Số lượng và lao động của đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp tiếp tục tăng qua 5 năm trong đó khối doanh nghiệp có mức tăng cao nhất. Tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2017 cả nước có 518 nghìn doanh nghiệp thực tế đang tồn tại, tăng 176 nghìn doanh nghiệp và gấp 1,5 lần so với năm 2012, trong đó có 505 nghìn doanh nghiệp đang thực tế hoạt động. Khối doanh nghiệp thu hút 14,1 triệu lao động, tăng 28,5% so với năm 2012, trong đó 14 triệu lao động thuộc các doanh nghiệp thực tế hoạt động. Thời kỳ 2012-2017, bình quân hàng năm số lượng doanh nghiệp tăng 8,7%, lao động tăng 5,1%; Khu vực dịch vụ phát triển nhanh, chiếm tỷ trọng lớn nhất về số lượng, đơn vị, lao động của ngành kinh tế. Số lượng đơn vị thuộc khu dịch vụ tăng 17,2% và tăng 18,8% về lao động, thấp hơn mức tăng 30,7% và 39,8% của thời kỳ 2007-2012 nhưng là khu vực có mức tăng mạnh nhất và cao hơn mức tăng chung.

Về doanh nghiệp và hợp tác xã: Số lượng doanh nghiệp ngoài nhà nước và FDI tăng, doanh nghiệp nhà nước giảm với tốc độ chậm. Theo ngành kinh tế, lao động ngành công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất và có mức tăng cao nhất, hiện đang thu hút nhiều lao động nhất với 9,1 triệu người, chiếm 64,7% tổng số lao động của khu vực doanh nghiệp, tăng 28,4% so với năm 2012, bình quân giai đoạn 2012-2017 mỗi năm khu vực này thu hút thêm 404 nghìn lao động. Số lượng doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ tăng mạnh hơn các doanh nghiệp có quy mô lớn. Tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2017 cả nước có hơn 10 nghìn doanh nghiệp lớn, tăng 29% so với năm 2012 và chiếm 1,9% tổng số doanh nghiệp, giảm so với 2,3% của năm 2012. Doanh nghiệp vừa tăng 23,6%, doanh nghiệp nhỏ tăng 21,2% và doanh nghiệp siêu nhỏ tăng tới 65,5% và chiếm 74% tổng số doanh nghiệp.

Về cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản: Tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2017 cả nước có 5,14 triệu cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản (cơ sở cá thể), tăng 11,2% so với năm 2012 và thấp hơn nhiều so với mức tăng 23,4% của năm 2012 so với năm 2017.

Về đơn vị hành chính sự nghiệp: Số lượng cơ sở và lao động của khu vực hành chính sự nghiệp tương đối ổn định và mức tăng thấp hơn năm 2012. Theo đó, tổng số đơn vị thuộc khối hành chính, sự nghiệp năm 2017 là 143,7 nghìn đơn vị, tăng 2,3% so với năm 2012 và thấp hơn so với mức tăng 5,7% của năm 2012 so với năm 2017; số lượng cơ sở sự nghiệp được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi hoạt động chiếm tỷ trọng lớn với 70,2% số cơ sở và 55,4% số lao động.

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 cho thấy các số liệu cơ bản về lao động và cơ cấu đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp. Kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế 2017 được công bố với các hệ thống chỉ tiêu chi tiết, đầy đủ và những phân tích chuyên sâu, chuyên đề thông qua nhiều hình thức (sách, đĩa CD, Webside, cơ sở dữ liệu vi mô và vĩ mô …) nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin về kinh tế nước ta, phục vụ công tác quản lý của Đảng, Nhà nước và các đối tượng sử dụng thông tin.

Trong buổi họp báo, TCTK giải đáp các câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí và đưa ra những đánh giá, phân tích về bức tranh tổng thể nền kinh tế Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi Họp báo:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu tại buổi Họp báo

Ông Nguyễn Trung Tiến, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, Tổ trưởng Tổ thường trực Tổng điều tra Kinh tế TW thông báo nội dung chính về kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Đại diện TCTK giải đáp các câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí

Toàn cảnh buổi Họp báo

Thái Học