Công cụ đánh giá nhu cầu đào tạo thống kê (STAT)

Công cụ đánh giá nhu cầu đào tạo thống kê  – STAT , là công cụ được phát triển nhằm giúp các cơ quan thống kê quốc gia (NSO) đánh giá và phân tích kỹ năng của nhân viên và quyết định về sự ưu tiên, mức đáp ứng nhu cầu đào tạo bằng cách sử dụng các hình thức đào tạo không chính thức và các phương pháp học tập chính thức.

STAT tập trung vào tất cả các loại chức năng công việc của các nhân viên làm việc trong lĩnh vực sản xuất số liệu thống kê, CNTT, truyền thông, quản lý, tài chính, nhân sự và các chức năng hành chính khác. Nhân viên làm việc về sản xuất số liệu thống kê trong hệ thống thống kê quốc gia (NSS) cũng có thể được đưa vào đánh giá. Điều này rất quan trọng đối với những quốc gia mà phần lớn việc sản xuất số liệu thống kê thuộc về các tổ chức khác ngoài NSO.

STAT bao gồm ba bảng câu hỏi để đánh giá trình độ kỹ năng và nhu cầu đào tạo cũng như tài liệu hướng dẫn hỗ trợ phân tích dữ liệu, quy trình ưu tiên và thiết lập chiến lược đào tạo và kế hoạch đào tạo đa dạng.

STAT đã được thí điểm với sự hợp tác của các NSO ở Colombia, Ghana, Maldives, Malawi, Mexico và Papua New Guinea.

STAT hoạt động như thế nào?

Đánh giá

STAT sử dụng ba bảng câu hỏi được thiết lập trong Biểu mẫu Google để đánh giá trình độ kỹ năng và nhu cầu đào tạo hiện tại. Các bảng câu hỏi bao gồm 157 kỹ năng khác nhau nhằm vào những người trả lời và mục đích khác nhau:

Một bảng câu hỏi dành cho tất cả nhân viên bao gồm cả các nhà quản lý tại NSO để tự đánh giá trình độ kiến ​​thức cá nhân và nhu cầu đào tạo các kỹ năng liên quan.

Một bảng câu hỏi dành cho các nhà quản lý tại NSO để xác định những lỗ hổng của họ trong việc thực hiện các nhiệm vụ hiện tại cũng như tương lai. Bảng câu hỏi nhằm mục đích nắm bắt nhu cầu của tổ chức và có thể được so sánh với bảng câu hỏi dành cho nhân viên.

Một bảng câu hỏi dành cho nhân viên làm việc về sản xuất số liệu thống kê tại các cơ quan khác trong NSS (tức là các bộ và các cơ quan công khác).

Các bảng câu hỏi được phát triển để nắm bắt nhiều kỹ năng khác nhau và xuyên suốt liên quan đến các loại chức năng công việc khác nhau. Do yêu cầu về kỹ năng có thể khác nhau đôi chút giữa các quốc gia nên bảng câu hỏi được thiết kế linh hoạt và do đó có thể quen với việc đáp ứng các yêu cầu cụ thể của quốc gia bằng cách xóa hoặc bổ sung kỹ năng.

Phân tích

STAT đưa ra các đề xuất về cách phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ các cuộc khảo sát. Để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này, STAT cung cấp mã R để trích xuất dữ liệu từ Google Trang tính sang Power BI. Tất nhiên NSO cũng có thể quyết định sử dụng một công cụ phân tích khác.

Ví dụ về cách hiển thị kết quả trong Power BI.

Ưu tiên

Bước tiếp theo là ưu tiên trong số nhiều nhu cầu đào tạo mà cuộc khảo sát rất có thể sẽ chỉ ra và quyết định xem chương trình đào tạo nào là quan trọng và có lợi nhất cho tổ chức. STAT cung cấp các khuyến nghị để hỗ trợ quá trình này. Có một số điều cần cân nhắc, chẳng hạn như lựa chọn chương trình đào tạo mà nhiều người có nhu cầu so với số ít và việc đào tạo được người trả lời xác định là ưu tiên cao và thấp.

Đáp ứng nhu cầu đào tạo

Sau khi NSO có danh sách đào tạo ưu tiên, NSO phải quyết định cách thức đáp ứng nhu cầu. Nó có thể xem xét các nguồn lực đào tạo nội bộ, việc sử dụng các tài liệu đào tạo trực tuyến miễn phí và việc sử dụng các giảng viên từ các học viện, khu vực tư nhân hoặc các đối tác quốc tế và khu vực (miễn phí hoặc trả phí).

Thiếu kinh phí thường là một thách thức để đáp ứng mọi nhu cầu đào tạo. Tuy nhiên, NSO thậm chí có thể xây dựng kế hoạch đào tạo với nguồn vốn hạn chế. Tập trung vào đào tạo không chính thức như cố vấn và học trực tuyến miễn phí cũng như cung cấp một số khóa học trực tiếp được hỗ trợ bằng cách sử dụng chuyên môn nội bộ là một cách để bắt đầu mà không khiến nhiệm vụ trở nên quá tốn kém.

STAT cũng có thể được sử dụng để xác định những nhu cầu đào tạo cần có sự hỗ trợ từ các đối tác như các tổ chức khu vực và quốc tế, các nhà tài trợ song phương, v.v. nếu thiếu nguồn lực nội bộ hoặc quốc gia. Nó cho phép NSO đi đầu trong việc nêu bật các nhu cầu đào tạo dựa trên tổng quan đầy đủ về các ưu tiên.

Đẩy mạnh phương pháp đào tạo nhân lực mới

STAT mong muốn thúc đẩy sự hiểu biết về đào tạo như một khái niệm rộng hơn bên cạnh việc đào tạo trên lớp. Nhân viên có thể học theo nhiều cách khác nhau và NSO sẽ được hưởng lợi từ nhiều phương pháp đào tạo sẵn có như học tại chỗ, cố vấn, kết nối mạng, đọc sách hướng dẫn, học trực tuyến và tất nhiên là học trực tiếp. Hầu hết việc học không diễn ra trong lớp học mà diễn ra khi nhân viên đang thực hiện công việc.

STAT tìm cách thúc đẩy việc sử dụng các nguồn lực nội bộ để ít phụ thuộc hơn vào các nguồn lực bên ngoài. NSO nên cân nhắc việc sử dụng nhân viên làm giảng viên vì nó có nhiều lợi thế. Nó tăng cường khả năng tự chủ của tổ chức, cung cấp cơ hội phát triển cho nhân viên và nhắm mục tiêu đào tạo theo nhu cầu cụ thể của tổ chức. Vì vậy, xây dựng một nền văn hóa nơi nhân viên được động viên và hỗ trợ để đào tạo người khác sẽ mang lại lợi ích cho tổ chức.

STAT cũng tìm cách thúc đẩy việc sử dụng học trực tuyến miễn phí và cung cấp danh sách các nền tảng có sẵn học trực tuyến miễn phí. E-learning không nhất thiết phải là một hoạt động cá nhân và có nhiều cách khác nhau để hỗ trợ kết quả học tập và sự hứng thú với e-learning.

Việc đào tạo nhân viên trở thành ưu tiên chiến lược là vấn đề then chốt, có thể được hỗ trợ bằng việc phát triển chiến lược đào tạo của tổ chức và kế hoạch học tập của cá nhân.

Thông tin chi tiết, xem tại: https://unstats.un.org/gist/resources/statistical-training-needs-assessment-tool/

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: https://unstats.un.org/gist/resources/statistical-training-needs-assessment-tool/