Cuộc họp chuyên gia của UNECE về các nguồn và cách thu thập dữ liệu thống kê 2024

Cuộc họp Chuyên gia của Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Châu Âu (UNECE) năm 2024 về các nguồn và cách thu thập dữ liệu thống kê sẽ diễn ra tại Palais des Nations ở Geneva, Thụy Sĩ, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 năm 2024. Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 9:30 sáng thứ Tư, ngày 22 tháng 5 năm 2024 và kết thúc vào chiều thứ Sáu ngày 24 tháng 5 năm 2024.

Cuộc họp sẽ được tổ chức như một phần của chương trình làm việc của Hội nghị các nhà thống kê châu Âu vào năm 2024 trong bối cảnh Nhóm cấp cao về hiện đại hóa thống kê chính thức (HLG-MOS). Mục tiêu của cuộc họp chuyên gia này là xác định những cách thức đổi mới và thực tiễn tốt nhất trong việc thu thập và nguồn dữ liệu thống kê, cung cấp nền tảng cho những người thực hành trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy sự hợp tác trong lĩnh vực này. Đối tượng mục tiêu của cuộc họp chuyên gia bao gồm các nhà quản lý cấp cao và cấp trung chịu trách nhiệm về các hoạt động thu thập dữ liệu và nguồn dữ liệu mới trên tất cả các lĩnh vực thống kê.

Cuộc họp chuyên gia sẽ khám phá các chủ đề quan trọng trong việc thu thập dữ liệu thống kê bao gồm thu thập nguồn đa phương thức/hỗn hợp, các nguồn dữ liệu thay thế và bối cảnh phát triển của các phương thức phỏng vấn. Trong những thay đổi năng động trong bối cảnh kinh tế xã hội của chúng ta, nhu cầu về các giải pháp đổi mới chưa bao giờ cấp bách hơn thế. Do đó, gắn liền với các chủ đề quan trọng này, cuộc họp cũng sẽ đề cập đến vai trò biến đổi của các phương pháp tiếp cận đổi mới như AI tổng hợp, đóng vai trò như một hệ số nhân để nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của các hoạt động thu thập dữ liệu hiện đại. Bằng cách thúc đẩy thảo luận về các chủ đề cơ bản này, mục đích của cuộc họp là khuyến khích nỗ lực hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quý giá và vạch ra lộ trình hướng tới một khuôn khổ mạnh mẽ và thích ứng hơn để thu thập dữ liệu thống kê.

Cuộc họp chuyên gia sẽ bao gồm các chủ đề sau:

1. Cách tiếp cận Bộ sưu tập nguồn hỗn hợp và đa chế độ: Vượt qua các thách thức và tận dụng lợi thế

Chủ đề này đi sâu vào sự phức tạp của việc thu thập và thu thập nguồn hỗn hợp và đa chế độ. Trong khi điều tra những thách thức và lợi thế, các cuộc thảo luận bao gồm các chiến lược phân bổ công việc hiệu quả trên các phương thức đa dạng và các nguồn khác nhau. Hơn nữa, chủ đề sẽ khám phá các phương pháp đổi mới nhằm cải tiến các chiến lược truyền thông phù hợp với các nhóm người trả lời khác nhau và chiến lược để tích hợp hiệu quả dữ liệu khảo sát với các nguồn hành chính và các nguồn khác, nhằm nâng cao hiệu quả thu thập và tăng cường độ tin cậy của kết quả. Chủ đề này sẽ bao gồm: Điều tra những thách thức và lợi thế của đa phương thức; Phân bổ công việc giữa các phương thức khác nhau; Phân biệt giữa những người trả lời thông qua giao tiếp được cải thiện và các chiến lược dành riêng cho từng phương thức; Dữ liệu hành chính và vai trò của nó với việc thu thập dữ liệu.

2. Nguồn dữ liệu thay thế và tự động hóa quy trình

Chủ đề này khám phá tiềm năng chưa được khai thác của các nguồn dữ liệu thay thế và sức mạnh biến đổi của quy trình thu thập dữ liệu tự động. Các chủ đề sẽ được thảo luận trong chủ đề này bao gồm: Tích hợp dữ liệu truyền thống và thay thế; Chất lượng dữ liệu; Nhập, xử lý, làm sạch và xuất bản dữ liệu; Xác định các nguồn dữ liệu thay thế sẵn có; Các chỉ tiêu hiệu suất; Kỹ thuật thu thập dữ liệu sáng tạo; Tự động hóa trong quy trình và luồng thu thập dữ liệu.

3. Tương lai của các phương thức phỏng vấn và người phỏng vấn

Sự phát triển kinh tế xã hội khác nhau đã khiến cần phải có cái nhìn mới mẻ về tương lai của quan sát xã hội sơ cấp để phát triển số liệu thống kê xã hội phù hợp. Có một số thách thức trong việc thu thập dữ liệu sơ cấp nhấn mạnh vấn đề này, chẳng hạn như chi phí cho việc quan sát trực tiếp ngày càng tăng, sự gia tăng các bộ phận dân cư khó tiếp cận và cả các vấn đề liên quan đến thị trường lao động. Chủ đề này sẽ bao gồm: Nghiên cứu thực địa thông qua CAPI; Nghiên cứu thực địa liên quan đến các phương thức khác như CATI, CAWI và khảo sát thông minh; Hợp đồng sắp xếp nhân viên hiện trường; Quản lý hiệu suất của người phỏng vấn – số liệu để nâng cao hiệu suất; An toàn của người phỏng vấn; Nhóm khó tiếp cận.

Ngoài các phiên họp dựa trên những đóng góp đã gửi, cuộc họp sẽ bao gồm các cuộc thảo luận nhóm nhỏ về các bài học kinh nghiệm và xác định các chủ đề cho công việc trong tương lai. Cuộc họp cũng có kế hoạch đưa hoạt động dạng hội thảo vào chương trình.

Người tham gia đăng ký trực tuyến trước ngày 7 tháng 5 năm 2024 thông qua biểu mẫu sau: https://indico.un.org/e/DC2024.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn: https://unece.org/sites/default/files/2023-12/DC2024%20INF1.pdf