Cuộc họp lần thứ hai của nhóm làm việc về đo lường nền kinh tế số và thương mại điện tử

Nhóm làm việc về đo lường nền kinh tế số và thương mại điện tử được thành lập vào tháng 6/2018 bởi Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).  theo kiến nghị của Nhóm chuyên gia liên Chính phủ về Thương mại điện tử và Kinh tế số (IGE). Mục đích hoạt động của nhóm nhằm thúc đẩy hợp tác đo lường thương mại điện tử và nền kinh tế số của các quốc gia trên thế giới, nâng cao chất lượng, khả năng so sánh, khả năng sử dụng của các chỉ tiêu thống kê liên quan đến nền kinh tế số và thương mại điện tử.

Cuộc họp đầu tiên của Nhóm đã diễn ra vào tháng 12 năm 2019. Tại cuộc họp này, nhóm đã tiến hành rà soát cuốn Sổ tay về Sản xuất số liệu Thống kê về Kinh tế số của UNCTAD và thảo luận về vấn đề đo lường thương mại điện tử trong nước và xuyên biên giới (thương mại điện tử).

Cuộc họp lần thứ hai của Nhóm làm việc về đo lường nền kinh tế số và thương mại điện tử dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 03-04 tháng 5 trong năm nay tại Geneva, Thụy Sỹ với hình thức họp trực tuyến. Tham dự cuộc họp có đại diện đến từ các quốc gia thành viên của UNCTAD. Dự kiến các nội dung thảo luận trong cuộc họp lần thứ hai sẽ bao gồm:

  1. Tiến trình của việc đo lường nền kinh tế số và thương mại điện tử do các tổ chức quốc tế liên quan thực hiện
  2. Các bước tiếp theo trong việc thực hiện xem xét lại Sổ tay về sản xuất số liệu Thống kê liên quan đến kinh tế số của UNCTAD đã được rà soát và sửa đổi trong cuộc họp đầu tiên năm 2019 của Nhóm.
  3. Sử dụng các nguồn dữ liệu nằm ngoài các cuộc khảo sát nhằm bổ sung cho phép đo lường truyền thống để đo lường nền kinh tế số và thương mại điện tử

Minh Ánh (tổng hợp)

Nguồn: https://unctad.org/meeting/working-group-measuring-e-commerce-and-digital-economy-second-meeting