Cuộc họp trực tuyến góp ý xây dựng Quy trình điều tra thống kê

Chiều ngày 24/8/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Cuộc họp trực tuyến góp ý xây dựng Quy trình điều tra thống kê. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Cuộc họp. Tham dự Cuộc họp có các thành viên của Tổ xây dựng Quy trình điều tra thống kê.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến chỉ đạo việc nghiên cứu xây dựng Quy trình điều tra phải phù hợp với quy trình của quốc tế và phù hợp với thực tiễn tổ chức các cuộc điều tra thống kê của TCTK. Quy trình điều tra thống kê không chỉ áp dụng trong ngành Thống kê mà còn áp dụng cho tất cả các cuộc điều tra do các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện. Bên cạnh đó, Quy trình điều tra thống kê sẽ giúp nâng cao chất lượng thông tin thống kê nói chung và kết quả các cuộc điều tra nói riêng; giúp phân công cho các đơn vị được rõ ràng và giúp các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo đúng các bước của quy trình.

Sau ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, đại diện Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục TTDL) trình bày tóm tắt dự thảo Quy trình điều tra thống kê. Theo đó, Quy trình điều tra thống kê gồm 8 bước: (1) Xác định nhu cầu thông tin; (2) Chuẩn bị thu thập thông tin; (3) Tổ chức thu thập thông tin; (4) Xử lý và tổng hợp kết quả điều tra; (5) Phân tích và dự báo; (6) Công bố và phổ biến thông tin thống kê; (7) Tư liệu hóa; (8) Đánh giá chất lượng quy trình điều tra thống kê. Qua phần trình bày tóm tắt của Cục TTDL, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các bước của quy trình.

Kết thúc Cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến kết luận: đánh giá cao sự chuẩn bị của Cục TTDL; đề nghị Cục TTDL tiếp tục lấy ý kiến các đơn vị; tham khảo Quy trình sản xuất thông tin thống kê do Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê đang dự thảo để hoàn thiện Quy trình điều tra thống kê.

Duy Nguyen