Cuộc thi “Giải thưởng thống kê viên trẻ 2014”

Hàng năm, Hiệp hội Quốc tế về Thống kê chính thức (IAOS) trao giải cho các Thống kê viên trẻ có bài dự thi xuất sắc về lĩnh vực thống kê nhà nước. Hiệp hội sắp tới sẽ tiến hành tổ chức “Giải thưởng Thống kê viên trẻ (YSP)”- cuộc thi mang tầm vóc quốc tế dành cho các thống kê viên trẻ hiện đang công tác tại các tổ chức thống kê nhà nước.

Để khuyến khích các thống kê viên trẻ tích cực quan tâm đến lĩnh vực thống kê nhà nước, IAOS công bố tổ chức cuộc thi thường niên dành cho các thống kê viên dưới 35 tuổi có bài dự thi xuất sắc nhất về lĩnh vực thống kê nhà nước. 3 giải thưởng tiền mặt sẽ được trao cho 3 bài dự thi chiến thắng. Ngoài ra, người chiến thắng sẽ được nhận trợ cấp kinh phí để trình bày công trình nghiên cứu của mình tại một trong các phiên họp trong hội nghị IAOS tổ chức vào tháng 11 năm 2014 tại Đà Nẵng, Việt Nam.

Cuộc thi khuyến khích các bài dự thi xoay quanh nội dung: đề xuất giải pháp, phương pháp giải quyết các vấn đề hoặc các chiến lược trong lĩnh vực thống kê chính thức ở cấp Quốc gia hoặc Quốc tế. Kết quả bài dự thi được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

 • Tính khoa học, hoặc có những ý tưởng mang tính chiến lược cao;
 • Tính độc đáo;
 • Tính thực tiễn để áp dụng trong các cơ quan Thống kê.
 • Tính rõ ràng, dễ hiểu.

Cơ cấu giải thưởng:

 • Giải nhất:
  • Một giải thưởng tiền mặt trị giá 1500 Euro (chia đều cho các tác giả nếu có)
  • Cơ hội trình bày bài dự thi tại phiên họp thuộc Hội nghị IAOS 2014, miễn phí chi phí đi lại và chỗ ở (chỉ cấp cho một tác giả trong trường hợp đồng tác giả);
  • Hai năm làm thành viên của IAOS;
  • Giấy chứng nhận giải thưởng do IAOS cấp.
 • Giải nhì:
  • Một giải thưởng tiền mặt trị giá 1000 Euro;
  • Hai năm làm thành viên của IAOS;
  • Giấy chứng nhận giải thưởng do IAOS cấp.
 • Giải ba:
  • Một giải thưởng tiền mặt trị giá 500 Euro;
  • 2 năm làm thành viên của IAOS;
  • Giấy chứng nhận giải thưởng từ IAOS.

Các bài dự thi đoạt giải sẽ được xem xét đăng trên tạp chí thống kê của IAOS.

Điều kiện tác giả (và đồng tác giả):

 • Là người dưới 35 tuổi vào ngày 03/2/2014;
 • Làm việc tại một cơ quan thống kê nhà nước trong thời gian từ 01/8/2013 đến ngày03/02/2014;

Quy định bài dự thi:

 • Độ dài: không quá 10 trang (đã bao gồm lời tựa không quá 15 dòng, bảng biểu, phụ lục, đồ thì, tài liệu tham khảo, …) cộng thêm một trang bìa được trình bày như sau:
  • Tiêu đề “Submission for the 2014 IAOS Prize for Young Statisticians” (Bài dự thi Giải thưởng Thống kê viên trẻ 2014 do IAOS tổ chức);
  • Chủ đề bài thi;
  • Tên, chức vụ, địa chỉ email của (các) tác giả;
  • Tên (các) cơ quan thống kê nhà nước (các) tác giả đang công tác;
 • Ngôn ngữ trình bày:  Tiếng Anh,
 • Định dạng: MS Word hoặc định dạng tương thích tới địa chỉ  iaos.prize.2012 @ census.gov .
 • Bài dự thi phải chưa được trình bày trên các diễn đàn công cộng hoặc xuất bản. Bất kỳ bài dự thi nào sai quy định sẽ bị loại.
 • Thời hạn nộp bài dự thi là 03/02/2014.

Đoàn Tâm (dịch)

Nguồn tham khảo: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/news/ess_news_detail?id=155613117&pg_id=2737&cc=ESTAT_EUROSTAT