Đại hội công chức, viên chức Viện Khoa học Thống kê năm 2014

Chiều ngày 03 tháng 3 năm 2014, Viện Khoa học Thống kê đã tổ chức Đại hội công chức, viên chức Viện Khoa học Thống kê (KHTK ) năm 2014. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Viện, lãnh đạo các Phòng, Trung tâm và toàn thể công chức, viên chức Viện KHTK.

Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, trình bầy báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Mặc dù năm 2013 là một năm tương đối khó khăn đối với toàn thể công chức, viên chức của Viện (chuyển trụ sở làm việc khiến hầu hết cán bộ đi làm xa hơn…) nhưng Viện KHTK đã hoàn thành Kế hoạch đặt ra trong năm 2013. Báo cáo nêu bật những kết quả đã đạt được, trong đó có việc phê duyệt Hội đồng khoa học ngành Thống kê; Tổ chức thành công 10 lớp bồi dưỡng với hơn 600 lượt học viên; Biên soạn 15 bộ đề thi thống kê viên chính; Theo dõi, cập nhật các tin, bài phản ánh về thống kê; đặc biệt năm 2013 Viện KHTK đã chủ trì soạn thảo, ban hành và tổ chức các lớp tập huấn về theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt nam… đồng thời báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Năm 2013, Viện KHTK có 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, 04 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 03 cá nhân được tặng Giấy khen của Viện trưởng, 01 Tập thể nhỏ xuất sắc, Viện KHTK được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình xét đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đại hội dành nhiều thời gian để thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thành kế hoạch công tác năm 2014, trong đó có việc triển khai thực hiện các chức năng Viện mới được giao: (1) Nghiên cứu xây dựng, tổ chức thực hiện, theo dõi đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê; (2) Quản lý chất lượng hoạt động thống kê; (3) Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực Thống kê. Đại hội bế mạc trong không khí vui vẻ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết đề ra.

Một số hình ảnh của Đại hội:

LP