Đánh giá lại Quy mô GDP

Danh sách một số bài về điều chỉnh quy mô GDP

1. Đánh giá lại quy mô GDP: Việt Nam không phải ngoại lệ

http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Danh-gia-lai-quy-mo-GDP-Viet-Nam-khong-phai-ngoai-le/373148.vgp

2. Đánh giá lại quy mô GDP không làm thay đổi tốc độ tăng trưởng

https://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/41337202-danh-gia-lai-quy-mo-gdp-khong-lam-thay-doi-toc-do-tang-truong.html

3. Đánh giá lại quy mô GDP: Lợi và bất lợi

https://tbck.vn/danh-gia-lai-quy-mo-gdp-loi-va-bat-loi-45175.html

4. Đánh giá lại quy mô GDP: Yêu cầu cấp thiết đối với mỗi quốc gia

https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/danh-gia-lai-quy-mo-gdp-yeu-cau-cap-thiet-doi-voi-moi-quoc-gia-589110

5. Đánh giá lại GDP: Cung cấp bức tranh xác thực hơn về nền kinh tế

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2019-08-21/danh-gia-lai-gdp-cung-cap-buc-tranh-xac-thuc-hon-ve-nen-kinh-te-75400.aspx

6. Đánh giá lại quy mô GDP để có định hướng đúng phát triển kinh tế

https://m.bnews.vn/danh-gia-lai-quy-mo-gdp-de-co-dinh-huong-dung-phat-trien-kinh-te/131370.html#

7. GDP tăng thêm 25,4%/năm khi tính lại: Tổng cục Thống kê nói gì?

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/gdp-tang-them-254nam-khi-tinh-lai-tong-cuc-thong-ke-noi-gi.html

8. Nguồn thông tin và quy trình đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=382&ItemID=19091

9. Phương pháp điều chỉnh quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=382&ItemID=19090

10. Quy mô GDP 2011-2017 tăng thêm 25,4%/năm sau khi bổ sung 76.000 doanh nghiệp

https://haiquanonline.com.vn/quy-mo-gdp-2011-2017-tang-them-254nam-sau-khi-bo-sung-76000-doanh-nghiep-110902.html

11. Sự cần thiết đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=2&ItemID=19088

12. Vì sao IMF giúp Việt Nam đánh giá lại GDP

http://nfsc.gov.vn/vi/nghien-cuu-trao-doi/vi-sao-imf-giup-viet-nam-danh-gia-lai-quy-mo-gdp/

13. Vì sao phải “đánh giá lại quy mô GDP” của Việt Nam?

https://www.tienphong.vn/kinh-te/vi-sao-phai-danh-gia-lai-quy-mo-gdp-cua-viet-nam-1453569.tpo

14. Chưa tính kinh tế ngầm khi đánh giá lại quy mô GDP

https://nhandan.com.vn/kinhte/item/41234002-chua-tinh-kinh-te-ngam-khi-danh-gia-lai-quy-mo-gdp.html

15. Tổng cục Thống kê: “Không dùng cách tính mới khi đánh giá lại GDP”

https://vnexpress.net/kinh-doanh/tong-cuc-thong-ke-khong-dung-cach-tinh-moi-khi-danh-gia-lai-gdp-3968587.html

16. Tổng cục Thống kê tiến hành đánh giá lại quy mô GDP

http://mnews.chinhphu.vn/story.aspx?did=373060

17. Tổng cục Thống kê giải thích vì sao phải ‘đánh giá lại quy mô GDP’?

https://vtc.vn/tong-cuc-thong-ke-giai-thich-vi-sao-phai-danh-gia-lai-quy-mo-gdp-d492985.html

18. GDP Việt Nam bất ngờ tăng lên, cũng là chuyện dễ hiểu

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/danh-gia-lai-quy-mo-gdp-khong-phai-la-cach-tinh-moi-559292.html

19. Tổng cục Thống kê thông tin về việc đánh giá lại GDP

http://thoibaonganhang.vn/tong-cuc-thong-ke-thong-tin-ve-viec-danh-gia-lai-gdp-91133.html?fbclid=IwAR3Yp1Z-8EZV6hMP247D-hu8CqWaiiZvsomoReM45d7waA_b-NBZ6a5n7N0

20. “Đánh giá lại quy mô GDP không phải là cách tính mới”

http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=75&NewsId=424146

21. 76.000 doanh nghiệp được tính thêm vào quy mô GDP

http://vneconomy.vn/76000-doanh-nghiep-duoc-tinh-them-vao-quy-mo-gdp-20190816143611714.htm

22. Tổng cục Thống kê: Đánh giá lại quy mô GDP là yêu cầu cấp thiết

https://www.vietnamplus.vn/tong-cuc-thong-ke-danh-gia-lai-quy-mo-gdp-la-yeu-cau-cap-thiet/590389.vnp

23. Tổng cục Thống kê: Đánh giá lại quy mô GDP không phải là “cách tính mới”

https://enternews.vn/tong-cuc-thong-ke-danh-gia-lai-quy-mo-gdp-khong-phai-la-cach-tinh-moi-156071.html

24. Đánh giá lại quy mô GDP: Chưa tính khu vực kinh tế ngầm

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2019-08-16/danh-gia-lai-quy-mo-gdp-chua-tinh-khu-vuc-kinh-te-ngam-75216.aspx

25. Đánh giá lại quy mô GDP để tính đúng, tính đủ theo chuẩn quốc tế?

https://vov.vn/kinh-te/danh-gia-lai-quy-mo-gdp-de-tinh-dung-tinh-du-theo-chuan-quoc-te-945183.vov

26. 76.000 doanh nghiệp được bổ sung vào quy mô GDP

https://vov.vn/kinh-te/76000-doanh-nghiep-duoc-bo-sung-vao-quy-mo-gdp-945385.vov

Một số video về điều chỉnh lại quy mô GDP:

1. Việt Nam đánh giá lại quy mô GDP:

https://nhandantv.vn/viet-nam-danh-gia-lai-quy-mo-gdp-n114761.htm (https://www.youtube.com/watch?v=WOPbsAKokk4)

2. Vì sao phải đánh giá lại quy mô GDP?:

https://vtv.vn/video/van-de-hom-nay-16-8-2019-385723.htm (https://www.youtube.com/watch?v=1oyapZYAks0)

3. Đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước GDP:

https://vtv.vn/video/danh-gia-lai-quy-mo-gdp-385698.htm (https://www.youtube.com/watch?v=slMfgxovMwQ)

4. Sau tính lại, GDP tăng thêm 25,4%/năm:

https://www.youtube.com/watch?v=fONI4fHvLDE

5. Đánh giá lại Quy mô Tổng sản phẩm trong nước

https://drive.google.com/file/d/1poFNeuYlnVyss0HO3JSADAlykr6D87Sf/view?ts=5d52645b