Đạo đức nghề nghiệp – Yếu tố quyết định thành công

Đạo đức nghề nghiệp không chỉ là một yếu tố quan trọng mà còn là yếu tố quyết định đối với chất lượng lao động, tinh thần làm việc và sự thành công của cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Việc thúc đẩy và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp đem lại lợi ích to lớn đối với cá nhân, tổ chức và xã hội.

Tầm quan trọng của đạo đức trong môi trường công việc: 83% nhân viên coi đạo đức làm việc là một yếu tố cực kỳ quan trọng, điều này cho thấy sự nhận thức và quan tâm đáng kể đến đạo đức trong môi trường công việc. 92% chuyên gia nhân sự tin rằng ứng viên có đạo đức làm việc tốt có cơ hội được tuyển dụng cao hơn, điều này khẳng định tầm quan trọng của đạo đức trong quá trình tuyển dụng và phát triển nhân sự.

Đạo đức và thành công nghề nghiệp: Đạo đức được xếp hạng là khía cạnh quan trọng nhất cho sự thành công nghề nghiệp của phụ nữ, với tỷ lệ 97,9%, điều này chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa đạo đức và thành công cá nhân trong môi trường làm việc. 89% người lao động tin rằng đạo đức làm việc tốt có thể giảm bớt các vấn đề tại nơi làm việc, cho thấy tầm quan trọng của đạo đức trong việc giải quyết các vấn đề và tạo ra môi trường làm việc tích cực.

Đạo đức và chất lượng lao động: Những nhân viên có đạo đức làm việc tốt sẽ có số ngày nghỉ ốm ít hơn 86%, điều này cho thấy mối liên hệ giữa đạo đức và sức khỏe, chất lượng công việc của nhân viên. 77% nhân viên cho biết họ thực hiện công việc tốt nhất khi được bao quanh bởi những đồng nghiệp có đạo đức và giá trị làm việc cao, chỉ ra vai trò quan trọng của môi trường làm việc tích cực và đạo đức trong việc nâng cao hiệu suất lao động.

Đạo đức và tình thần làm việc: 65% nhân viên tin rằng việc thiếu đạo đức làm việc đang cản trở họ thăng tiến trong sự nghiệp, điều này cho thấy ảnh hưởng tiêu cực của việc thiếu đạo đức đối với tinh thần làm việc và sự phát triển cá nhân.

Bảng 1 dưới đây là kết quả đo lường yếu tố đạo đức nghề nghiệp quyết định đến sự thành công trong công việc của cá nhân, tổ chức.

Bảng 1: Tầm quan trọng của đạo đức nghề nghiệp

TT Nội dung Tỷ lệ %
1 Nhân viên coi đạo đức làm việc là một đặc điểm cực kỳ quan trọng đối với đồng nghiệp 83
2 Chuyên gia nhân sự tin rằng những ứng viên có đạo đức làm việc tốt sẽ có cơ hội được tuyển dụng cao hơn 92
3 Đạo đức làm việc tốt được xếp hạng là khía cạnh quan trọng nhất cho sự thành công nghề nghiệp của phụ nữ 98
4 Theo ECI, nhân viên chứng kiến ​​hành vi phi đạo đức tại nơi làm việc 60
5 Thế hệ Millennials cảm thấy đạo đức nơi làm việc đang suy giảm 48
6 Người lao động Mỹ coi đạo đức làm việc và tính chính trực là rất quan trọng đối với sự đảm bảo công việc của họ 91
7 Nhân viên đồng ý rằng đạo đức làm việc tốt là điều cần thiết cho sự phát triển nghề nghiệp 79
8 Gen X có mức độ trung thành cao nhất về mặt đạo đức làm việc, với nhân viên vẫn trung thành 68
10 Lãnh đạo đồng ý rằng đạo đức nơi làm việc có tác động lớn nhất đến thành công của tổ chức 93
11 Nhân viên cho biết nơi làm việc của họ có tiêu chuẩn đạo đức cao 63
12 3 phẩm chất đạo đức làm việc hàng đầu được nhà tuyển dụng đánh giá cao
– Tính chính trực 84
– Tính chuyên nghiệp 75
– Trách nhiệm giải trình 72
13 Những nhân viên có đạo đức làm việc tốt sẽ có số ngày nghỉ ốm ít hơn 86
14 Nhân viên tin rằng việc thiếu đạo đức làm việc đang cản trở họ thăng tiến trong sự nghiệp 65
15 Số người được hỏi coi đạo đức là một phần quan trọng trong văn hóa nơi làm việc của họ 75
16 CEO tin rằng đạo đức làm việc tốt là điều cần thiết cho sự thành công trong kinh doanh của họ 90
17 Người lao động thuộc mọi thế hệ tin rằng đạo đức làm việc tốt có thể giảm bớt các vấn đề tại nơi làm việc 89
18 Nhân viên cho biết họ thực hiện công việc tốt nhất khi được bao quanh bởi những đồng nghiệp có đạo đức và giá trị làm việc cao; 77
19 Nhà tuyển dụng tin rằng đạo đức làm việc là yếu tố quan trọng nhất khi đánh giá nhân viên Gen Z 81
20 Nhân viên tin rằng họ có thể làm việc tốt hơn sếp, cho thấy tinh thần làm việc đang được 40

Đoàn Dũng

Nguồn: https://zipdo.co/statistics/work-ethics/

Tài liệu tham khảo:

– “Highlights: The Most Important Statistics”, https://zipdo.co/statistics/work-ethics/

– https://www.amstat.org/docs/default-source/amstat-