Diễn đàn “Doanh nghiệp, Doanh nhân với phong trào khởi nghiệp trong xây dựng nông thôn mới”

Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc tăng cường tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt chuẩn bị cho các hoạt động tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2017, Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức diễn đàn “Doanh nghiệp, Doanh nhân với phong trào khởi nghiệp trong xây dựng nông thôn mới

Đồng chủ trì Diễn đàn: Ông Nguyễn Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp (Ban Kinh tế Trung ương), ông Ngô Tất Thắng, Phó Chánh Văn phòng (Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương) và PGS.TS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam (Điều phối viên) và có sự tham gia của đại diện các Bộ, ban ngành Trung ương; Viện Khoa học Thống kê và Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản (Tổng cục Thống kê); các đơn vị chính sách, một số Hiệp hội, Quỹ đầu tư khởi nghiệp và đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã, các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương.

Nội dung chính của Diễn đàn được thể hiện thông qua các báo cáo liên quan các vấn đề: (i) Phát triển nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; (ii) Vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân đối với khởi nghiệp trong tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; (ii) Cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trong xây dựng nông thôn mới; (iv) Khởi nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn.

Diễn đàn đưa ra nhiều mặt hạn chế cần khắc phục của quá trình xây dựng nông thôn mới và thẳng thắn chỉ ra một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chưa phù hợp, khó tiếp cận và thủ tục hành chính rườm rà gây khó khăn cho doanh nghiệp, cụ thể như: Chính sách đất đai, Chính sách về tài chính, tín dụng, hỗ trợ đầu tư… Diễn đàn là dịp để bày tỏ và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các bên, tiếp tục chung tay để đạt những kết quả tốt đẹp trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Một số hình ảnh Diễn đàn:

Ông Ngô Tất Thắng, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Điều phối nông thôn mới TW phát biểu khai mạc

Ông Nguyễn Văn Tiến,Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp – Nông thôn, Ban Kinh tế TW trình bày báo cáo

Đại diện các doanh nghiệp, phát biểu

Toàn cảnh Diễn đàn

Thái Học