Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện CLTK11-20 làm việc với UBND tỉnh Thái Bình

Thực hiện Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK11-20). Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) làm đầu mối tổ chức thực hiện Chiến lược; xây dựng, ban hành và chỉ đạo Kế hoạch thực hiện các Chương trình hành động của CLTK11-20.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao, ngày 19/11/2012, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành QĐ số 1548/QĐ-BKHĐT về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện CLTK11-20 (BCĐTW), gồm 32 thành viên do một đồng chí Thứ trưởng Bộ KH&ĐT làm Trưởng ban. BCĐTW đã triển khai nhiều hoạt động hướng dẫn, theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK11-20, trong đó có hoạt động đánh giá ban đầu thực hiện CLTK11-20. Hoạt động này đang được triển khai thực hiện tại một số Bộ, ngành, địa phương, trong đó có Thái Bình.

Ngày 23/10/2013, Đoàn công tác của BCĐTW do ông Nguyễn Văn Đoàn (Viện trưởng Viện KHTK, thành viên thường trực BCĐTW) làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Thái Bình về đánh giá ban đầu thực hiện các hoạt động của CLTK11-20 được phân công cho Thái Bình chủ trì thực hiện. Tiếp và làm việc với đoàn công tác của BCĐTW có đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo… Nhìn chung, UBND tỉnh Thái Bình, cụ thể là các Sở, ban ngành của tỉnh đã quan tâm đến số liệu thống kê, trong đó có việc triển khai thực hiện các hoạt động của CLTK11-20 được phân công cho tỉnh chủ trì thực hiện. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch, thậm trí, một số hoạt động chưa phân công cụ thể cho Sở, ban ngành thực hiện. Đoàn công tác sẽ có báo cáo gửi BCĐTW để chỉ đạo chung trong thời gian tới.

Đoàn Dũng