Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê tại Hàn Quốc

Thực hiện QĐ số 740/QĐ-TCTK ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê, gồm 16 thành viên, do ông Nguyễn Văn Đoàn Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê làm trưởng đoàn tham dự khóa đào tạo về thống kê kinh tế tại Cơ quan Thống kê quốc gia Hàn Quốc (KOSTAT), từ ngày 07-12/7/2013. Đây là khóa học đầu tiên thuộc Dự án “Tăng cường năng lực cho cán bộ thống kê Việt Nam và Quản lý hệ thống đào tạo thống kê” do Cơ quan Thống kê quốc gia Hàn Quốc tài trợ. Trên cơ sở thực hiện Khóa học đầu tiên này, hai bên sẽ trao đổi, rút kinh nghiệm cho các khóa đào tạo tiếp theo của Dự án, như: Khóa đào tạo về thống kê kinh tế, khóa đào tạo cho giảng viên tương lai… Ngày đầu tiên tiếp cận với cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ đào tạo (trang thiết bị, phòng học, hội trường, thư viện, phòng video, phòng tập thể hình…) của Trung tâm Đào tạo thống kê Hàn Quốc (STI), các thành viên trong đoàn đều có chung cảm nhận rằng KOSTAT nói chung, STI nói riêng là những cơ quan thống kê hiện đại, chuyên nghiệp vào bậc nhất khu vực; không thể phỏng đoán được đến bao giờ chúng ta mới bằng Hàn Quốc.

Một số hình ảnh về đoàn công tác Hàn Quốc

Đoàn Dũng (từ Hàn Quốc)