Đoàn lãnh đạo cao cấp Tổng cục Thống kê Campuchia đến thăm và làm việc tại Viện Khoa học Thống kê

Ngày 7/5/2014, Đoàn lãnh đạo cao cấp Tổng cục Thống kê Campuchia (NIS) đã đến thăm và làm việc tại Viện Khoa học Thống kê (KHTK). Bà Hang Lina, Tổng cục trưởng NIS làm trưởng đoàn, thành viên trong đoàn gồm: 04 Phó Tổng cục trưởng (ông Ha Bunton, ông Cheachantola, ông Kang Sosaty, ông Lon Kimleang) và 02 lãnh đạo cấp Vụ (bà Ouch Monysetha, Phó vụ trưởng Thanh tra Bộ Kế hoạch; ông They Kheam, Vụ trưởng Tổng điều tra và điều tra). Về phía Việt Nam có ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK); ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, đại diện lãnh đạo  Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế; các Phó viện trưởng Viện KHTK và một số công chức Viện KHTK.

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK đã nêu bật tầm quan trọng của Chiến lược phát triển Thống kê nói chung và Chiến lược phát triển Thống kê Viêt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; vai trò của Viện KHTK là đơn vị đầu mối, giúp TCTK trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện, theo dõi đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam.

Tiếp theo ông Nguyễn Văn Đoàn giới thiệu tổng quan về chức năng, nhiệm vụ và một số hoạt động nổi bật của Viện KHTK trong những năm qua, nhất là kinh nghiệm xây dựng,  tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê và đào tạo, bồi dưỡng nhân lực thống kê

Đoàn lãnh đạo cao cấp của TCTK Campuchia không chỉ quan tâm đến các nội dung đã được ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng trình bày, mà còn quan tâm đến nhiều hoạt động và sản phẩm khác của Viện KHTK, như: Chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ thống kê; sách thực hành thống kê phiên bản tiếng Việt; Từ điển Thống kê Việt Nam; điều kiện ăn ở của học viên…

Ngoài ra, Đoàn đã đi thăm cơ sở vật chất của Viện KHTK như: Hội trường, phòng học, phòng Lab, thư viện, phòng nghỉ của học viên…

Bà Hang Lina Tổng cục trưởng TCTK Campuchia đã cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, trọng thị của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Viện KHTK và mong muốn Viện KHTK tư vấn, hỗ trợ xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Campuchia, đào tạo nhân lực thống kê trình độ cao, xây dựng công cụ đánh giá năng lực cơ quan thống kê quốc gia Campuchia.

Một số hình ảnh về chuyến thăm và làm việc:

HTH