GDP giai đoạn 2011-2017 đã tăng thêm 25,4%/năm sau khi tính lại. Quy mô GDP tăng thêm có phải do được bổ sung thêm thông tin của hơn 76.000 DN

Câu hỏi: (PV Thu Hiền-Báo Hải quan) Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, GDP giai đoạn 2011-2017 đã tăng thêm 25,4%/năm sau khi tính lại. Quy mô GDP tăng thêm có phải do được bổ sung thêm thông tin của hơn 76.000 DN như ông công bố trước đó không, thưa ông?

Trả lời: (Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK)

GDP của Việt Nam bình quân trong 8 năm vừa qua khi đánh giá lại đã tăng thêm 25,4%/năm so với số liệu đã công bố. Trong đó, có năm GDP tăng thêm cao hơn số này, có năm tăng thấp hơn. Đây là kết quả của quá trình tính toán chi tiết đến từng 88 ngành cấp 2 trong gần 1 năm.

Trong dãy số liệu đánh giá lại GDP trong vòng 8 năm từ 2011-2017, số lượng DN được bổ sung thêm chủ yếu trong vòng 3-4 năm gần đây. Nhưng tổng hợp lại qua các năm, con số bổ sung thêm là 76.000 DN.

Các DN này nằm ở nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, trong đó, tập trung chủ yếu ở khu vực dịch vụ, chiếm khoảng 70% số DN được bổ sung thêm.