Giải thưởng nhà thống kê trẻ năm 2022 của hiệp hội quốc tế về thống kê nhà nước

Hiệp hội quốc tế về Thống kê nhà nước (IAOS) vui mừng thông báo về việc phát động Giải thưởng Các nhà thống kê trẻ IAOS 2022 . Giải thưởng nhằm khuyến khích các nhà thống kê trẻ quan tâm đến thống kê nhà nước và được trao cho bài viết hay nhất trong lĩnh vực thống kê nhà nước do nhà thống kê trẻ viết.

Ngoài giải thưởng tiền tệ, (những) người đoạt giải nhất còn nhận được quỹ di chuyển để trình bày bài viết của họ tại hội nghị quốc tế. Chi tiết về hội nghị sẽ được quyết định cùng với người chiến thắng và có thể gồm Hội nghị IAOS 2022 được tổ chức tại Krakow, Ba Lan tháng 4 năm 2022.

Các bài viết phải giải quyết và đề xuất được giải pháp cho các vấn đề cấp bách về phương pháp luận hoặc chiến lược trong lĩnh vực thống kê nhà nước ở cấp khu vực, quốc gia, quốc tế. Mỗi bài viết dài không quá 4.000 từ, được viết bằng tiếng Anh và không được trình bày trong diễn đàn hoặc được phát hành trước đó. Mỗi bài viết chỉ được phép có tối đa ba đồng tác giả và một tác giả chỉ được tham gia một bài.

Ban thẩm định quốc tế sẽ đánh giá các bài nộp dựa trên các tiêu chí sau:

  • Đóng góp trong khoa học hoặc chiến lược
  • Tính độc đáo
  • Khả năng áp dụng của các ý tưởng vào thực tiễn của các tổ chức thống kê
  • Chất lượng của giải trình.

Người chiến thắng giải thưởng năm 2020, cô Kenza Sallier chia sẻ các bí quyết để chuẩn bị một bài nộp chiến thắng trong bài trình bày tại: https://vimeo.com/433593258/b3bf3eb00e.

Bài viết phải được gửi trước 11:59 tối (giờ UTC) vào ngày 11 tháng 2 năm 2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Giải thưởng Nhà thống kê trẻ IAOS 2022 và các yêu cầu đối với bài dự thi, vui lòng xem: https://www.iaos-isi.org/index.php/statistics-prize.

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: https://www.iaos-isi.org/index.php/latestnews/297-2022-iaos-young-statisticians-prize-announcement-of-competition