Giới thiệu kết quả giữa kỳ dự án “Cải thiện hệ thống thống kê quốc gia việt nam”

Ngày 08/11/2019, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với cơ quan Thống kê quốc gia Italia (ISTAT) tổ chức buổi Lễ giới thiệu kết quả giữa kỳ Dự án “Cải thiện Hệ thống Thống kê Quốc gia Việt Nam” (Dự án) do Chính phủ nước Cộng hòa Italia tài trợ.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK và ông Atonio Alessandro, Đại sứ Nước cộng hòa Italia tại Việt Nam tham dự và đồng chủ trì buổi Lễ. Các đại biểu tham dự, ngoài lãnh đạo Tổng cục Thống kê còn có các đại biểu: Ông Martino Melli, Giám đốc Cơ quan hợp tác và phát triển Italia (AICS); ông Henrik Hjort, Tham tán Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam; Ông Antonie Vander Elst, Tùy viên ngoại giao Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam; bà Roberta Fontana, Giám đốc Dự án; đại diện lãnh đạo các đơn vị của Tổng cục Thống kê; đại diện một số bộ ngành và các cơ quan báo chí.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK cho biết: Dự án “Cải thiện hệ thống thống kê quốc gia Việt Nam” được Chính phủ nước Cộng hòa Italia tài trợ cho Tổng cục Thống kê trong thời gian từ năm 2018 đến 2021 với mục tiêu tổng quát là tăng cường năng lực cho Tổng cục Thống kê để thực hiện tốt hơn vai trò dẫn dắt, điều phối hệ thống thống kê quốc gia và hoạt động theo hướng cơ quan dịch vụ công có hiệu quả, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu thông tin của Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp tại Việt Nam. Dự án do Cơ quan hợp tác và phát triển Italia tại Hà Nội trực tiếp quản lý, Cơ quan Thống kê quốc gia Ý hỗ trợ kỹ thuật và TCTK vừa là đơn vị hưởng lợi, vừa là đối tác cùng thực hiện. Dự án gồm 5 hợp phần: Xây dựng năng lực thể chế; Thống kê năng lượng; Thống kê môi trường và biến đổi khí hậu; Phổ biến thông tin thống kê; Công nghệ thông tin và truyền thông.

Mục tiêu cụ thể của Dự án tập trung trọng tâm vào các nội dung:

– Phát triển TCTK trở thành cơ quan cung cấp số liệu thống kê tốt hơn phục vụ xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng và giám sát SDGs và tất cả người dùng tin khác;

– Giúp TCTK nâng cao kỹ năng quản lý hoạt động thống kê và kỹ năng lãnh đạo;

– Hỗ trợ TCTK nâng cao năng lực sản xuất và phổ biến số liệu thống kê chính thức có chất lượng cao và có tính so sánh quốc tế;

– Nâng cao năng lực của TCTK trong việc áp dụng CNTT-TT tiên tiến và xây dựng cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu tích hợp cho phép tất cả người dùng tin có thể tiếp cận nhanh nhất, thuận tiện nhất theo luật định dữ liệu do Tổng cục Thống kê thu thập, biên soạn;

Tại buổi lễ, các bên vui mừng công bố và đánh giá Dự án đã thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác, đạt được những kết quả tốt đẹp trong 18 tháng qua với 51% khối lượng công việc hoàn thành và rất nhiều các hoạt động trợ giúp, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả từ Cơ quan hợp tác và phát triển Italia, Cơ quan Thống kê quốc gia Italia và sự cố gắng nỗ lực của TCTK.

Phát biểu tại buổi lễ, Ngài đại sứ nước cộng hòa Italia tại Việt Nam, Antonio Alessandro chúc mừng TCTK và Cơ quan Thống kê quốc gia Italia đã đạt được những kết quả tốt đẹp trong thời gian qua và đánh nhấn mạnh: ”Mặc dù nguồn ngân sách Dự án dành cho TCTK rất hạn hẹp (gần 700 nghìn Euro) trong vòng 3 năm, nhưng dự án có vị trí quan trọng trong việc góp phần nâng cao năng lực của hệ thống Thống kê Việt Nam và góp phần cải thiện phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam”

Bà Roberta Fontana, Giám đốc Dự án tóm tắt kết quả Dự án đã đạt được:

– Hợp phần Xây dựng năng lực thể chế của Dự án đang được triển khai liên quan tới Bộ, ngành và đang nghiên cứu tiến hành thực hiện thí điểm bộ công cụ Lime survey để khảo sát về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và hoạt động của Thống kê Bộ, ngành. Kết quả khảo sát sẽ giúp TCTK với vai trò điều phối trong hệ thống thống kê quốc gia; Tăng cường nhận thức của các cơ quan hành chính nhà nước sản xuất số liệu thống kê nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi dữ liệu; Tham mưu cho chính phủ cải thiện tốt hơn nữa hoạt động thống kê trong hệ thống thống kê quốc gia.

– Hợp phần Thống kê môi trường và biến đổi khí hậu, Dự án đã hỗ trợ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê môi trường, môi trường đô thị và đo lường các sự kiện cực đoan và thảm hoạ.

– Đặc biệt, trong lĩnh vực năng lượng, Dự án đã hỗ trợ kỹ thuật để biên soạn bảng cân đối năng lượng quốc gia, bắt đầu từ việc tập trung hoá các dữ liệu quốc gia, bắt đầu tư việc tập trung hoá các dữ liệ sẵn có từ các cơ quan hành chính nhà nước;

– Hợp phần phổ biến thông tin đã có kết quả tương đối rõ nét. Dự án đã hỗ trợ các chuyên gia thống kê Italia xây dựng trang thông tin điện tử mới (website) cho TCTK và hỗ trợ thiết kế Trung tâm dữ liệu đầu vào mới và tăng cường an ninh công nghệ thông tin và truyền thông. Website mới là cổng thông tin cung cấp thông tin hiệu quả nhất cho các đối tượng dùng tin, nên cần phải có giao diện thân thiện, truy cập đơn giản, dễ sử dụng để khai thác số liệu thống kê một cách hiệu quả nhất, hướng tới mục tiêu nâng cao tính hiệu quả hoạt động của TCTK, đưa ra những số liệu thống kê tốt nhất, đầy đủ, kịp thời, minh bạch phục vụ chính sách, phục vụ công dân, nâng cao vị thế của TCTK trong cộng đồng thống kê quốc tế.

Với kết quả đạt được, phiên bản 1 trang Thông tin điện tử mới của TCTK với giao diện được thiết kế đẹp mắt, bảo đảm tính mỹ thuật, phù hợp với một website thống kê; tương thích với mọi thiết bị. Bước đầu, website đã phổ biến kịp thời, đầy đủ, rộng rãi, công khai, minh bạch thông tin thống kê đã được công bố như: Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Kết quả Tổng điều tra; Điều tra thống kê được phân công thực hiện; Niên giám Thống kê quốc gia và một số thông tin được quy định cụ thể.

Kết luận và phát biểu kết thúc buổi lễ, Tổng cục trưởng TCTK cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với AICS và ISTAT bố trí kế hoạch tốt nhất để triển khai thành công các hoạt động còn lại của dự án.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK và ông Atonio Alessandro, Đại sứ Nước cộng hòa Italia tại Việt Nam đồng chủ trì buổi Lễ

Bà Roberta Fontana, Giám đốc Dự án trình bày tóm tắt kết quả Dự án

Bà Nguyễn Thu Oanh, Vụ trưởng Vụ TK Tổng hợp, giới thiệu về website mới

Quang cảnh buổi Lễ

Văn Thuỵ