Hiện thực hóa khát vọng Việt nam thịnh vượng

Khát vọng thịnh vượng là một động lực quan trọng trong việc phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Khát vọng này không chỉ là vấn đề của một quốc gia, mà còn là mục tiêu toàn cầu. Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs ) của Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi hành động toàn cầu để đảm bảo mọi người ở khắp nơi có thể tận hưởng hòa bình và thịnh vượng. Trong tổng cộng 17 mục tiêu trong SDGs, mục tiêu thứ 10 chính là “Giảm bớt bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia”. Mục tiêu này nhấn mạnh việc đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau và tất cả mọi người đều có cơ hội tham gia vào sự phát triển

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 030224 623 KB 32