Hội nghị BCH Hội Thống kê Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ III

Ngay sau Đại hội đại biểu Hội Thống kê Việt Nam nhiệm kỳ III (2018-2023) thành công tốt đẹp, ngày 03/10/2018 Ban chấp hành Hội Thống kê Việt Nam (VSA) đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ III. Mục đích chính của Hội nghị lần này là bầu ra Ban thường vụ của VSA trong số 15 ủy viên Ban chấp hành Hội vừa được Đại hội nhiệm kỳ III thông qua. Kết quả, Hội nghị đã bầu ra Ban thường vụ với 05 ủy viên, gồm các ông bà có tên dưới đây:

– Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Hội (Nguyên Phó Tổng cục trưởng, Chủ tịch VSA nhiệm kỳ II);

– Bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội (Nguyên Phó Tổng cục trưởng, Hội viên VSA;

– Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Hội (Phó Tổng cục trưởng);

– Ông Nguyễn Văn Đoàn, Ủy viên (Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê);

– Ông Đỗ Ngọc Khải, Ủy viên (Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội).

Ban chấp hành VSA nhiệm kỳ III (2018-2023)

Đoàn Dũng