Hội nghị các nhà thống kê châu Âu

Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 4 năm 2017 tại The Hague, Hà Lan, diễn ra Hội nghị các nhà thống kê châu Âu. Hội nghị do Ủy ban Kinh tế châu Âu của Liên Hợp Quốc tổ chức. Nội dung chính của Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề chính:

1. Các quan điểm mới về việc hiệu đính hoặc chỉnh sửa dữ liệu trong bối cảnh sự phát triển của nguồn dữ liệu mới và tích hợp dữ liệu.Các nhà thống kê sẽ xác định các phương pháp mới có thể được sử dụng để quản lý các rủi ro về chất lượng thống kê phát sinh từ việc sử dụng các nguồn dữ liệu mới (bao gồm cả dữ liệu lớn – Big Data);

Xu hướng hiện nay ngày càng có nhiều cuộc điều tra mẫu, điều tra truyền thống được thay thế bằng các nguồn dữ liệu khác hoặc được sử dụng kết hợp với các nguồn dữ liệu khác. Do đó, cần phải có sự quan tâm đặc biệt tới các phương pháp thống kê mới, nhằm phát hiện và hiệu đính các sai sót trong các nguồn dữ liệu mới thay thế, như: Dữ liệu hành chính và dữ liệu lớn. Xây dựng phương pháp để chuẩn hóa và thực hiện các chức năng hiệu đính thống kê.

2. Khai thác và ứng dụng nguồn dữ liệu mới – Dữ liệu lớn, số liệu thống kê đa nguồn và dữ liệu không gian địa lý trong công tác sản xuất số liệu thống kê.

Các cơ quan thống kê quốc gia ngày càng phải đối mặt với nhu cầu cắt giảm chi phí thu thập dữ liệu thông qua các cuộc điều tra truyền thống. Việc tăng cường sử dụng dữ liệu hành chính, cũng như phát triển “dữ liệu lớn” là một xu hướng tất yếu và đem lại nhiều lợi ích đối với công tác thống kê. Các cuộc điều tra mẫu sẽ dần dần được thay thế bởi các nguồn dữ liệu khác hoặc được sử dụng kết hợp với chúng trong quá trình thu thập và xử lý thông tin thống kê.

Sự phát triển của các nguồn dữ liệu mới (ví dụ dữ liệu kiểm kê cửa hàng, dữ liệu thu thập được bởi kiểm duyệt đường bộ, dữ liệu không gian địa lý được tạo ra bởi điện thoại di động, v,v …) là một cơ hội rất tốt đối với các cơ quan thống kê quốc gia. Hội nghị sẽ trả lời nhiều câu hỏi về phương pháp luận mới, đặc biệt là về việc chỉnh sửa, kiểm soát và chuyển đổi dữ liệu.

Văn Thụy (dịch và tổng hợp)

Nguồn: https://www.unece.org/index.php?id=43887#/