Hội nghị Châu Âu về chất lượng thống kê chính thức đã thành công tốt đẹp

Từ ngày 31/5-3/6/2016, tại Madrit (Tây Ban Nha) Viện Thống kê quốc gia Tây Ban Nha phối hợp với Cơ quan Thống kê Châu âu (Eurostat) đã tổ chức Hội nghị Châu Âu về chất lượng thống kê nhà nước (Q2016). Tại Hội nghị, các chuyên gia đến từ các cơ quan thống kê quốc gia, các tổ chức quốc tế, các nhà nghiên cứu và các học giả đã thuyết trình, thảo luận về sự tiến bộ và phát triển của chất lượng thống kê nhà nước, trao đổi phương pháp và thực hành tốt về thống kê nhà nước. Phiên họp toàn thể và các phiên họp song song của Hội nghị tập trung vào các chủ đề: Sản xuất thống kê, phương pháp luận mới và phát triển các kỹ năng mới hoặc đào tạo thống kê – tất cả được tích hợp với quản lý chất lượng để thực hiện Tầm nhìn 2020 của Hệ thống thống kê châu Âu. Các kinh nghiệm do các diễn giả đến từ châu Phi, Trung và Bắc Mỹ, châu Á và châu Âu, đã nhấn mạnh không chỉ là những tiến bộ, mà còn có những lo ngại, khó khăn phải đối mặt của các cơ quan thống kê quốc gia trong quá trình thực hiện và phát triển hệ thống quản lý chất lượng thống kê chính thức.

Các khóa đào tạo ngắn ngày cũng được tổ chức trong thời gian trước khi diễn ra Hội nghị với các chủ đề: Quản lý, kỹ thuật trực quan dữ liệu, dữ liệu lớn, thống kê đa nguồn, và hiện đại hóa quá trình sản xuất thống kê.

Nguồn: http://www.worldofstatistics.org/files/2016/07/WOS_newsletter_07142016.pdf

Đoàn Dũng