Hội nghị Châu Âu về Chất lượng trong Thống kê chính thức (Q2022)

Tiếp nối truyền thống lâu đời của cộng đồng thống kê Châu Âu, Thống kê Lithuania và Eurostat hân hạnh mời bạn tham dự Hội nghị Châu Âu về Chất lượng trong Thống kê Chính thức (Q2022), sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6 năm 2022 tại Vilnius, Lithuania.

Hội nghị nhằm mục đích tập hợp các nhà thống kê, học giả và các bên liên quan để củng cố việc phổ biến kiến ​​thức và nghiên cứu gần đây về các câu hỏi mới nổi liên quan đến chất lượng trong thống kê chính thức. Hơn nữa, hội nghị mong muốn thúc đẩy sự hợp tác giữa người sử dụng và nhà sản xuất, tăng cường hợp tác và trao đổi giữa thống kê chính thức và cộng đồng khoa học, đồng thời cung cấp một diễn đàn để trao đổi các thông lệ tốt trong việc đáp ứng những thách thức mới trong thống kê chính thức.

Sự kiện cũng sẽ tập trung vào những thách thức về thể chế của quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng trong hệ sinh thái dữ liệu mới nổi, và những thách thức mới trong việc tạo và duy trì niềm tin giữa người dùng, cũng như các cơ hội mới khi đối mặt với các cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Hội nghị này cũng cần thu hút sự chú ý của các cơ quan chính phủ về tầm quan trọng của số liệu thống kê chất lượng cao, kịp thời và chi tiết hơn, đồng thời nâng cao nhận thức của các bên liên quan khác về những thách thức mà các nhà sản xuất số liệu thống kê chính thức phải đối mặt, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng.

Chi tiết hội nghị sẽ tập trung vào các chủ đề và nội dung chính sau:

1. Thách thức về thể chế trong quản lý chất lượng, bao gồm các nội dung:

– Hiện đại hóa các khuôn khổ chất lượng trong NSS để duy trì khả năng phục hồi và nhanh nhẹn trong môi trường thay đổi

– Chất lượng cho toàn thể tổ chức

– Quản lý rủi ro từ quan điểm chất lượng

– Đánh giá ngang hàng như một phương tiện để đảm bảo chất lượng

– Những thách thức về phối hợp và hợp tác trong việc tạo ra các số liệu thống kê chính thức

– Tác động của cơ cấu tổ chức đối với chất lượng thống kê chính thức

2. Đảm bảo chất lượng trong hệ sinh thái dữ liệu tích hợp, bao gồm các nội dung:

– Đổi mới phương pháp luận và nghiên cứu để đo lường và cải tiến chất lượng

– Tiêu chuẩn và quy trình tiêu chuẩn hóa

– Tác động của việc đo lường toàn cầu hóa đến chất lượng của số liệu thống kê chính thức

– Đảm bảo chất lượng trong hệ thống sản xuất thống kê đa nguồn

– Đảm bảo chất lượng đầu ra khi sử dụng các nguồn dữ liệu thay thế

– Những câu chuyện thành công mới nổi trong việc tạo ra số liệu thống kê thử nghiệm và số liệu thống kê “thông minh”

– Tác động của dữ liệu vi mô và trao đổi dữ liệu vi mô đến chất lượng của số liệu thống kê chính thức

– Các cuộc kiểm điểm trong thế kỷ 21: đảm bảo chất lượng dữ liệu từ xã hội và cho xã hội

– Chiến lược dữ liệu châu Âu: sử dụng dữ liệu tư nhân cho các mục đích thống kê và tác động của nó đối với chất lượng

3. Xu hướng và thách thức mới trong việc tạo và duy trì niềm tin của người dùng, bao gồm các nội dung:

– Tập trung vào người dùng để tăng giá trị của số liệu thống kê chính thức

– Xây dựng niềm tin: truyền đạt chất lượng cho người dùng thông qua xây dựng thương hiệu, ghi nhãn và chứng nhận

– Tiếp cận nhiều đối tượng hơn thông qua thu hút người dùng

– Mở đường cho sự hiểu biết về thống kê / Hiểu thế giới thông qua dữ liệu

– Phục vụ xã hội với số liệu thống kê dựa trên nhu cầu của họ

– Chất lượng như một công cụ để giải quyết tin tức giả mạo

– Những cách mới để truyền thông thống kê

– Tái sử dụng dữ liệu và đạo đức sử dụng dữ liệu – việc thực hiện văn hóa dữ liệu

4. Cơ hội mới khi đối mặt với khủng hoảng toàn cầu, bao gồm các nội dung:

– Dữ liệu thống kê – thực tại và thực tế trong thời gian của Covid hoặc cuộc khủng hoảng khác

– Vai trò của số liệu thống kê chính thức như một nguồn thông tin đáng tin cậy trong một xã hội dữ liệu hóa

– Nhà thống kê hoặc nhà khoa học dữ liệu – năng lực mới để đáp ứng những thách thức môi trường thống kê đang thay đổi

– Chiến lược Dữ liệu Châu Âu – những kỳ vọng và cơ hội mới cho số liệu thống kê chính thức

– Quản lý dữ liệu – các phương thức quản lý dữ liệu mới

– Số liệu thống kê chính thức chủ động so với thực tế trả lời

– Dữ liệu mở và Dữ liệu lớn là cơ hội không thể khác để sản xuất số liệu thống kê chính thức

– Dữ liệu tổng hợp từ số liệu thống kê chính thức

– Trang tổng quan phục hồi thống kê: duy trì sự cân bằng giữa tính thời sự và chất lượng

Ngoài ra, các khóa đào tạo một ngày về quản lý chất lượng, vai trò của thống kê trong kỷ nguyên Dữ liệu lớn và trong một xã hội tương lai, thực tiễn đổi mới và hiện đại hóa, cũng như báo chí dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu, sẽ được tổ chức một ngày trước hội nghị, ngày 7 tháng 6 năm 2022.

Bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin quan trọng và hữu ích liên quan đến hội nghị trên trang web chính thức: https://q2022.stat.gov.lt/lt/.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với nhóm tổ chức hội nghị tại q2022team@stat.gov.lt.

Hãy tham gia với chúng tôi tại sự kiện này để chia sẻ ý kiến ​​của bạn và thảo luận về các vấn đề thời sự vì lợi ích của tất cả gia đình thống kê!

Mong được chào đón bạn đến với Vilnius!

Anh Tuấn (dịch)

Nguồn: https://q2022.stat.gov.lt/lt/