Hội nghị chuyên đề năm 2024 về Khoa học dữ liệu và thống kê (SDSS 2024)

Hội nghị chuyên đề thường niên về Khoa học Dữ liệu và Thống kê năm 2024 (SDSS 2024) dự kiến được tổ chức từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 6 năm 2024 tại Richmond, Virginia, do Hiệp hội Thống kê Hoa Kỳ chủ trì. SDSS là cơ hội để các nhà khoa học dữ liệu, nhà khoa học máy tính và nhà thống kê cùng nhau trao đổi các ý tưởng mới. Hội nghị SDSS 2024 sẽ mang đến nhiều cơ hội để tìm hiểu về các phương pháp và công cụ dữ liệu mới liên quan đến hoạt động khoa học dữ liệu và kết nối các chuyên gia. Hội nghị tập trung vào các lĩnh vực chủ đề sau:

  • Thống kê tính toán;
  • Học máy;
  • Trực quan hóa dữ liệu;
  • Thực hành và ứng dụng;
  • Giáo dục;
  • Phần mềm & Công nghệ khoa học dữ liệu.

Hạn cuối đăng ký tham dự Hội nghị là ngày 30/4/2024.

Chi tiết về hội thảo xem tại: https://ww2.amstat.org/meetings/sdss/2024/conferenceinfo.cfm

Nguyễn Mai (dịch)

Nguồn: https://ww2.amstat.org/meetings/sdss/2024/conferenceinfo.cfm