Hội nghị công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia

Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (Bộ kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội nghị công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia. Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Michaeln Krakowshi, Giám đốc chương trình cải cách kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế xanh (GIZ); ông Obert Pimhidzai, chuyên gia kinh tế cao cấp của Ngân hàng Thế giới (WB); đại diện các bộ, ngành; đại diện một số tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam; đại diện các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Vũ Thanh Liêm nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của Bộ chỉ tiêu phát triển giới của quốc gia. Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia mới được quy định trong Thông tư số 10/2019/TT-BKHĐT[1] ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gồm 78 chỉ tiêu chia thành 6 nhóm; trong đó có 25 chỉ tiêu được quy định trong Luật Thống kê 2015, 29 chỉ tiêu có trong Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội thảo được nghe TCTK trình bày quá trình xây dựng và một số nội dung chính của Bộ chỉ tiêu, theo đó Bộ chỉ tiêu lần này chú trọng chọn những chỉ tiêu quan trọng, có tính khả thi để phản ánh sự cân bằng về giới.

Các bài phát biểu, tham luận cũng như ý kiến góp ý đến từ các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế đều đánh giá cao tầm quan trọng của Bộ chỉ tiêu, đặc biệt là ở Việt Nam hiện nay còn nhiều thách thức trong việc bình đẳng giới, như sự mất cân bằng giới tính khi sinh (122 nam/100 nữ), bạo lực gia đình,… Ngoài ra, các đại biểu cũng đưa ra một số ý kiến để làm rõ phương pháp tính, cũng như phân tổ chi tiết hơn một số chỉ tiêu.

Kết luận Hội thảo, ông Vũ Thanh Liêm đánh giá cao các ý kiến góp ý và chia sẻ của các đại biểu tham dự, tiếp theo TCTK sẽ nhanh chóng xây dựng phương án phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thu thập và tính toán các chỉ tiêu trong Bộ chỉ tiêu, soạn thảo Sổ tay và hướng dẫn tập huấn cho những đối tượng liên quan, và xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê về giới. TCTK giao Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường chủ trì thực hiện thu thập thông tin Bộ chỉ tiêu này.

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị công bố

Lan Phương


[1] Bộ chỉ tiêu này thay thế cho Bộ chỉ tiêu cũ (105 chỉ tiêu) được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 56/QĐ-TTg ngày 14/10/2011.