Hội nghị Công tác thống kê tổng hợp tại Quảng Bình

Trong hai ngày 08 và 09 tháng 8 năm 2012, Vụ Thống kê Tổng hợp và Cục Thống kê Quảng Bình, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã đồng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thống kê tổng hợp tại Quảng Bình. Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê đã phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Liệu và Nguyễn Bích Lâm; ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; một lãnh đạo, trưởng phòng tổng hợp và các cán bộ làm công tác thống kê tổng hợp của 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tại Hội nghị, một số báo cáo được trình bày và thảo luận là: (1) Báo cáo tổng kết công tác thống kê tổng hợp của các Cục Thống kê những năm vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ những năm tới; (2) Phổ biến và hướng dẫn biên soạn báo cáo tháng theo market mới do bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp – TCTK, trình bày; (3) Dự thảo Chính sách phổ biến thông tin thống kê do ông Đậu Ngọc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp – TCTK, giới thiệu; (4) Phổ biến, hướng dẫn biên soạn Niên giám thống kê cấp tỉnh theo market mới do ông Phạm Tiến Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp – TCTK, trình bày; (5) Quy định biên soạn số liệu GDP cho cả nước và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia – TCTK, giới thiệu; (6) Phương pháp sử dụng hệ thống chỉ số giá để tính các chỉ tiêu thống kê quốc gia theo giá so sánh 2010 và sử dụng chỉ số IIP để ước tính giá trị gia tăng do ông Dương Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia- TCTK, giới thiệu và hướng dẫn.

Đây là lần thứ 3 Hội nghị về nghiệp vụ công tác thống kê tổng hợp được tổ chức sau hai Hội nghị vào năm 2001 và 2007. Các đại biểu tại Hội nghị đã tham gia thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho các báo cáo trên, nhất là vấn đề khắc phục chệch lệch số liệu giữa trung ương và địa phương. Đại diện lãnh đạo TCTK và đơn vị giải đáp những câu hỏi thắc mắc liên quan đến nội dung chuyên môn nghiệp vụ.

Cuối cùng, ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng kết luận: sau hai ngày làm việc khá tích cực và hiệu quả, hội nghị  đã nghe sáu báo cáo chủ yếu, giành thời gian hội thảo; tất cả ý kiến của đại biểu sẽ được nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa các báo cáo, gợi ra những suy nghĩ và tiếp tục nghiên cứu cơ chế tài chính để công tác thống kê tổng hợp ngày càng tốt hơn. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh công tác thống kê cả ngành nói chung và công tác thống kê tổng hợp nói riêng đã có nhiều cố gắng, đạt được nhiều kết quả đáng kích lệ. Từng cán bộ, công chức, viên chức đã nâng dần trách nhiệm đối với công việc được giao. Xã hội đã quan tâm và đánh giá đúng về Thống kê. Vấn đề là nội bộ cơ quan Thống kê phải có trách nhiệm, nâng cao ý thức trong việc thực thi nhiệm vụ, giữ đạo lý, lương tâm nghề nghiệp và cùng nhau làm tốt công tác Thống kê.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Nguyễn Thị Thanh