Hội nghị công tác thống kê tổng hợp và tài khoản quốc gia năm 2020

Sáng ngày 11/6/2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thống kê tổng hợp và tài khoản quốc gia năm 2020. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách TCTK chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại đầu cầu TCTK có các Phó Tổng cục trưởng; Thủ trưởng và 01 chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; Cục trưởng, Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính và 01 chuyên viên Phòng Thống kê Tổng hợp của 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tại đầu cầu 63 Cục Thống kê có các Phó Cục trưởng, các Trưởng phòng và Chi cục trưởng. Hội nghị diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 11-12/6/2020.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh vai trò của công tác thống kê tổng hợp và tài khoản quốc gia trong hoạt động thống kê, đặc biệt là việc biên soạn các báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng, quý, năm để phục vụ các cấp lãnh đạo tại địa phương và trung ương. Bà yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu TCTK và 63 Cục Thống kê đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo chương trình.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ lần lượt được nghe các nội dung: (1) tổng kết công tác thống kê tổng hợp giai đoạn 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; (2) giới thiệu Thông tư 13/2019/TT-BKHĐTngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định năm gốc 2020 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh; (3) những điểm cần lưu ý khi thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh theo Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 4/1/2019; (4) kết quả ban đầu thực hiện đề án khu vực kinh tế chưa được quan sát và nhiệm vụ năm 2020.

Ngoài ra, Hội nghị cũng dành thời gian lớn để nghe Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê hướng dẫn thiết kế Inforgraphic trên phần mềm AI (Adobe Illustrator); những lưu ý nhằm nâng cao chất lượng báo cáo kinh tế-xã hội; và quy trình tổ chức họp báo, đây là quy định bắt buộc đối với các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chiều ngày 12/6, TCTK hướng dẫn các Cục Thống kê triển khai thực hiện Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê đối với các Cục Thống kê và Chi cục Thống kê; và công tác quy hoạch lãnh đạo TCTK giai đoạn 2016-2021, giai đoạn 2021-2026 rà soát năm 2020.

Một số hình ảnh khai mạc Hội nghị:

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách TCTK phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị


Lan Phương


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: