Hội nghị khoa học dữ liệu và thống kê lần thứ 2

Hội nghị khoa học dữ liệu và thống kê lần thứ 2 (CSDS 2019) sẽ được Phòng Thống kê, Đại học Liên bang Bahia tổ chức từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11 năm 2019, tại Salvador, Bahia, Brazil.

Mục đích của CSDS 2019 là tập hợp các nhà nghiên cứu và những nhà thực hành đến từ học viện và từ các ngành kinh tế, xây dựng và áp dụng các phương pháp thống kê và tính toán cho khoa học dữ liệu. Hội nghị sẽ cung cấp một diễn đàn để chia sẻ và thảo luận về các cách để cải thiện khả năng tiếp cận kiến thức và thúc đẩy sự hợp tác liên ngành.

Chương trình khoa học sẽ rất hấp dẫn với hầu hết các nhà thống kê và nhà khoa học dữ liệu quan tâm đến các phương pháp định lượng để ra quyết định. Hội nghị sẽ bao gồm các cuộc tọa đàm toàn thể, các phiên họp riêng, các khóa học ngắn, và các báo cáo.

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: http://www.csds2019.ime.ufba.br/index.html