Hội nghị khoa học khu vực 2024 (IAOS-ISI 2024), tại thành phố Mexico

Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico (INEGI), Hiệp hội Thống kê Chính thức Quốc tế (IAOS) và Viện Thống kê Quốc tế (ISI) chào mừng bạn đến với trang web của Hội nghị IAOS lần thứ 19 và Hội nghị Thống kê Khu vực ISI lần thứ 4 sẽ được đồng tổ chức như Hội nghị IAOS-ISI 2024 Mexico. Hội nghị được tổ chức tại Thành phố Mexico từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5 năm 2024 để thảo luận về tương lai của thống kê.

Chủ đề của Hội nghị, “Cải thiện việc ra quyết định cho tất cả mọi người”, chỉ ra vai trò của thống kê như một loại hàng hóa công cộng có giá trị mà tất cả người dùng dựa vào để đưa ra quyết định của mình. Hội nghị IAOS-ISI 2024 Mexico nhằm mục đích xây dựng một cam kết xã hội mới dựa trên dữ liệu giá trị và niềm tin. Các nội dung chính được đưa ra:

Để đăng ký tham gia và chi tiết hội nghị xem tại trang web: https://www.isi-next.org/conferences/iaos-isi-2024/

Phương Hoa (dịch)

Nguồn: https://www.isi-web.org/