Hội nghị người sử dụng Stata của Bỉ

Hội nghị người sử dụng Stata của Bỉ năm 2018 diễn ra trong ngày 17 và 18 tháng 9 năm 2018. Hội nghị này cung cấp cho người sử dụng Stata trên toàn thế giới có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm với phần mềm và thông tin về các lệnh mới và bất cứ ai cũng có thể tham gia. Một số chủ đề sẽ được tùy chọn và tổ chức vào ngày 17 tháng 9. Ngày 18 tháng 9 sẽ có một bài trình bày của chuyên gia kinh tế lượng cao cấp Enrique Pinzon tại StataCorp.

Một số chủ đề trình bày như:

  • Thảo luận các lệnh Stata do người sử dụng viết;
  • Nghiên cứu hoặc giảng dạy sử dụng Stata;
  • Các chủ đề được chọn.

Các bạn vui lòng gửi vào email tiêu đề và bản tóm tắt trình bày tới Nick Deschacht (nick.deschacht@kuleuven.be) trước ngày 27 tháng 4. Thông báo chấp nhận sẽ được gửi đi trong vòng hai tuần sau. Thời hạn và chương trình cuối cùng sẽ được đưa lên vào tháng 6.

Thông tin chi tiết xem tại: https://feb.kuleuven.be/research/economics/econ/SUGM2018call

NKD (lược dịch)

Nguồn: https://feb.kuleuven.be/home