Hội nghị quốc tế IMT-GT lần thứ 17 về Toán học, Thống kê và Ứng dụng của chúng (ICMAS2021) “Hướng tới Cộng đồng Toán học và Thống kê trong Kỷ nguyên Bứt phá”

Hội nghị quốc tế IMT-GT lần thứ 17 về Toán học, Thống kê và Ứng dụng của chúng (ICMSA2021) do tổ chức IMT-GT (Tam giác tăng trưởng Indonesia-Malaysia-Thái Lan) khởi xướng nhằm thúc đẩy toán học và thống kê trong khu vực từ ngày 13-14 tháng 12 năm 2021. Mục đích của hội nghị là tập hợp các nhà toán học, thống kê, học giả và sinh viên từ khu vực Indonesia, Malaysia và Thái Lan, cũng như bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới, để chia sẻ kiến ​​thức, chuyên môn và sự phát triển gần đây của toán học và thống kê dưới dạng trình bày toàn thể và các sự kiện xã hội liên quan.

Diễn giả chính:

  • GS.TS Satit Saejung, Đại học Khon Kaen, Thái Lan
  • GS.TS Muhammad Hisyam Lee, Đại học Teknologi, Malaysia
  • GS.TS Khairil A. Notodiputro, Đại học Nông nghiệp Bogor, Indonesia

Diễn giả được mời:

  • GS.TS Surasak Sangkhathat (MD, PhD.), Đại học Prince of Songkla, Thái Lan
  • Tiến sĩ Sampurnna Kakchapati, HERD International, Nepal
  • Tiến sĩ Bright Emmanuel Owusu, Cao đẳng Đại học Presbyterian, Ghana

Thông tin thêm:

Hội nghị bao gồm phiên “Toán ứng dụng cho giáo dục công nghệ”, một hội nghị chung với “Hội nghị quốc tế về SEA-STEM 2021 (Đông Nam Á-Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) lần thứ 2”. Phiên bổ sung này sẽ mở và chấp nhận các bài báo trong lĩnh vực toán học, thống kê và máy tính, liên quan đến giáo dục STEM. Tất cả các bài được chấp nhận trong phiên này sẽ được xuất bản trong IEEE Xplore do Scopus lập chỉ mục. Tất cả các bài được chấp nhận trong phiên này sẽ được trình bày cùng ngày với Hội nghị quốc tế SEA-STEM 2021 (Đông Nam Á-Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) lần thứ 2, vào ngày 24-25 tháng 11 năm 2021. Nếu các bài báo được gửi thông qua hội nghị này để xuất bản IEEE, bài báo đó sẽ không được xem xét đăng trên Tạp chí Toán học Thái Lan sau này.

Thông tin chi tiết về hội nghị, cách đăng ký và nộp hồ sơ xem tại https://icmsa2021.psu.ac.th/

                                                                                                            Phương Hoa (lược dịch)

Nguồn: https://icmsa2021.psu.ac.th/