Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về Thiết kê, xây dựng, đánh giá, thử nghiệm Bảng hỏi điều tra (QDET2)

Từ ngày 9-13/11/2016, Hiệp hội Thống kê Mỹ sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về Thiết kê, xây dựng, đánh giá, thử nghiệm Bảng hỏi điều tra (International Conference on Questionnaire Design, Development, Evaluation, and Testing – QDET2) tại thành phố Miami, Florida, Mỹ.  QDET2 sẽ cung cấp một môi trường sáng tạo cho các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới làm việc trong cơ quan chính phủ, học viện, và khu vực tư nhân để chia sẻ các giải pháp và các cách tiếp cận mới về đo lường, thiết kế và đánh giá bảng câu hỏi của các cuộc điều tra. Hội nghị xây dựng dựa trên sự thành công vang dội của hội nghị QDET đầu tiên[1] được tổ chức vào năm 2002, và sẽ là Hội nghị quốc tế đầu tiên sau hơn một thập kỷ dành cho thiết kế bảng câu hỏi điều tra và các phương pháp được sử dụng để xây dựng, đánh giá và thử nghiệm bảng hỏi.

Trong thời gian 4 ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe một số nội dung sau đây:

  1. Thách thức về những công cụ thiết kê điều tra để thu thập được dữ liệu tốt;
  2. Những xây dựng mới trong thử nghiệm và đánh giá bảng hỏi điều tra;
  3. Vai trò của phương pháp luận và kỹ thuật nhằm cải thiện thu thập dữ liệu và thử nghiệm công cụ;
  4. Những phương pháp sẵn có để cải thiện thiết kế công cụ điều tra;

Đại biểu tham gia Hội nghị sẽ chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, giới thiệu sản phẩm thông qua các phiên họp, các buổi thảo luận nhóm. Hội nghị sẽ bao gồm các bài phát biểu chủ đạo từ Giáo sư Gordon Willis, Viện Y tế quốc gia; và Giáo sư Mario Callegaro, Google, Vương quốc Anh.

Ngoài ra, đại biểu sẽ được nghe từ các chuyên gia trong lĩnh vực phương pháp luận điều tra, tìm hiểu về các nghiên cứu sâu đã được áp dụng vào thực tế từ các cơ quan điều tra và giao lưu với các đồng nghiệp trên thế giới.

Trước ngày Hội nghị, sẽ diễn ra các khóa đào tạo cho những người mới trong lĩnh vực này, cũng như các lớp cao cấp về phương pháp luận đánh giá và thử nghiệm bảng hỏi cho những người có nhiều kinh nghiệm. Vào cuối của Hội nghị, sẽ tổ chức hội thảo nhỏ để khuyến khích và tạo điều kiện hợp tác nhiều hơn và phát triển các chương trình nghiên cứu trong tương lai.

VA (dịch và tổng hợp)

Nguồn: https://ww2.amstat.org/meetings/qdet2/index.cfm